Browsing Armenian translation

7685 of 3372 results
76.
Grid Config: circ.patron.search
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:19388
77.
Lost Materials Processing Fee
Կորած նյութերի կատարման գումար
Translated and reviewed by TZ on 2010-01-11
Located in 950.data.seed-values.sql:682 950.data.seed-values.sql:3798 950.data.seed-values.sql:3801
78.
Allow a user to view uploaded offline script information
Թույլ է օգտվողին դիտելու ցանցից անջատված բեռնավորված տեղեկատվության սկրիպտը
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:893
79.
Data Review
Տվյալների վերանայում
Translated and reviewed by TZ on 2012-08-14
Located in 950.data.seed-values.sql:1998
80.
Allow a user to mark an item status as 'damaged'
Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես ՛վնասված՛
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-31
Located in 950.data.seed-values.sql:1830
81.
Chariton Valley Wireless
Chariton Valley Wireless
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:14769
82.
Allow a user to edit copies in batch
Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրելու պատճենները
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:803
83.
OPAC
ՀՕԱՔ
Translated and reviewed by TZ on 2012-08-14
Located in 950.data.seed-values.sql:3073
84.
Allow a user to delete a popularity badge
Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու Ժողովրդականության նշանը
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-31
Located in 950.data.seed-values.sql:1840
85.
ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD
ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:1531
7685 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.