Translations by Fredrik Kilegran

Fredrik Kilegran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 193 results
6.
% Complete
2009-12-11
% klar
21.
(All Issues)
2009-12-11
(Alla ärenden)
23.
(GMT)
2009-12-11
(GMT)
24.
(Open Issues)
2009-12-11
(Öppna ärenden)
26.
(This MUST contain a real email address, e.g. "%1" or "%2")
2009-12-11
(Detta MÅSTE innehålla en riktig e-postadress, t ex. "%1" eller "%2")
30.
(archived)
2009-12-11
(Arkiverad)
36.
(requires %1 installed in your server)
2009-12-11
(Kräver %1 installerat på din server)
39.
-- Select One --
2009-12-11
-- Välj en --
40.
A new issue was just created and assigned to you.
2009-12-11
Ett nytt ärende skapades precis och tilldelades till dig.
41.
A new issue was just created in the system.
2009-12-11
Ett nytt ärende skapades precis i systemet.
42.
A new user was just created for you in the system.
2009-12-11
En ny användare skapades just för dig i systemet.
48.
Abbreviation
2009-12-11
Förkortning
67.
Add
2009-12-11
Lägg till
68.
Add / Edit Categories
2009-12-11
Lägg till / Ändra kategorier
70.
Add / Edit Priorities
2009-12-11
Lägg till / Ändra prioriteringar
79.
Add Files
2009-12-11
Lägg till filer
88.
Add sender to authorized repliers list?
2009-12-11
Lägg till avsändare till listan över behöriga besvarare?
93.
Administrator
2009-12-11
Administratör
105.
All Issues
2009-12-11
Alla ärenden
106.
All Text (emails, notes, etc)
2009-12-11
All Text (e-post, noteringar, etc)
146.
An error occurred while trying to delete the note.
2009-12-11
Ett fel uppstod vid försök att ta bort noteringen.
148.
An error occurred while trying to insert the authorized replier.
2009-12-11
Ett fel inträffade vid försök att lägga till den behöriga besvararen.
180.
An issue was assigned to you by %1
2009-12-11
Ett ärende tilldelades till dig av %1
181.
Anonymous Form
2009-12-11
Anonymt formulär
182.
Anonymous Reporting
2009-12-11
Anonym rapportering
184.
Anonymous Reporting of New Issues
2009-12-11
Anonym rapportering av nya ärenden
185.
Any
2009-12-11
Valfri
187.
Archived
2009-12-11
Arkiverad
192.
Ascending
2010-06-27
Stigande
197.
Assigned Projects
2009-12-11
Tilldelade projekt
198.
Assigned Projects and Roles
2009-12-11
Tilldelade projekt och roller
208.
Associate Emails
2009-12-11
Associera e-post
212.
Associated Project
2009-12-11
Associerat projekt
222.
Attachments
2009-12-11
Bifogade filer
234.
Available - Users may use this release
2010-06-27
Tillgänglig - Användare kan använda den här utgåvan
236.
Available Languages
2009-12-11
Tillgängliga språk
241.
BLOCKED
2009-12-11
BLOCKERAD
278.
Category Field
2009-12-11
Kategorifält
284.
Changed Fields
2010-06-27
Ändrade fält
286.
Changing field types can result in loss of data.
2010-06-27
Ändrande av fälttyp kan resultera i förlust av data
304.
Clock In
2011-03-22
Klocka in
305.
Clock Out
2011-03-22
Klocka ut
310.
Close Form
2009-12-11
Stäng formulär
314.
Closed
2011-03-22
Stängt
322.
Color
2009-12-11
Färg
325.
Column Name
2009-12-11
Kolumnnamn
326.
Combo Box
2010-06-27
Flervalslista
338.
Cookies support seem to be disabled in your browser. Please enable this feature and try again.
2010-06-27
Stöd för kakor (cookies) verkar vara avstängt i din webbläsare. Vänligen aktivera denna funktion och försök igen.
341.
Create Category
2009-12-11
Skapa kategori
347.
Create Group
2009-12-11
Skapa grupp