Translations by Kai Huuhko

Kai Huuhko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 1188 results
120.
Backlight Down
2014-08-29
Taustavalo vähemmän
121.
Move To Center
2014-08-29
Siirrä keskelle
122.
Move To Coordinates...
2014-08-29
Siirrä koordinaatteihin...
123.
Move By Coordinate Offset...
2014-09-01
Siirrä koordinaateissa...
124.
Resize By...
2014-08-29
Muuta kokoa...
125.
Push in Direction...
2014-09-01
Työnnä suuntaan...
126.
Drag Icon...
2014-08-29
Vedä ikonia...
132.
To Next Screen
2014-08-29
Seuraavaan ruutuun
133.
To Previous Screen
2014-08-29
Edelliseen ruutuun
142.
New Instance of Focused App
2014-09-01
Uusi instanssi kohdistetusta sovelluksesta
146.
Presentation Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda esitystila
147.
Offline Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda yhteydetön tila
148.
Enlightenment : Module
2014-08-30
Enlightenment : Moduuli
149.
Enable the named module
2014-08-30
Ota nimetty moduuli käyttöön
150.
Disable the named module
2014-08-30
Ota nimetty moduuli pois käytöstä
151.
Toggle the named module
2014-08-30
Ota nimetty moduuli käyttöön/pois käytöstä
156.
Suspend Now
2014-08-29
Mene virransäästötilaan
157.
Hibernate Now
2014-08-29
Mene horrostilaan
162.
Keyboard Layouts
2014-08-29
Näppäimistöasettelut
163.
Use keyboard layout
2014-08-29
Käytä näppäimistöasettelua
164.
Next keyboard layout
2014-08-29
Seuraava näppäimistöasettelu
165.
Previous keyboard layout
2014-08-29
Edellinen näppäimistöasettelu
170.
Select
2014-08-29
Valitse
172.
Compositor
2014-09-02
Koostaja
2014-08-30
Kompositoija
173.
Change current window opacity
2014-08-29
Vaihda nykyisen ikkunan läpinäkyvyyttä
174.
Set current window opacity
2014-08-29
Aseta nykyisen ikkunan läpinäkyvyys
176.
Visible
2014-08-30
Näkyvä
177.
Focus-Out
2014-09-01
Kohdistamattomaksi
178.
Focus-In
2014-09-01
Kohdistetuksi
181.
Compositor %u
2014-09-02
Koostaja %u
2014-08-30
Kompositoija %u
182.
Compositor Warning
2014-09-02
Koostajavaroitus
2014-08-30
Kompositoijavaroitus
183.
Your display driver does not support OpenGL, GLSL<br>shaders or no OpenGL engines were compiled or installed<br>for Evas or Ecore-Evas. Falling back to software engine.<br><br>You will need an OpenGL 2.0 (or OpenGL ES 2.0) capable<br>GPU to use OpenGL with compositing.
2014-09-02
Näytönohjaimen ajurisi ei tue OpenGL, GLSL<br>varjostajia taikka yhtään OpenGL-moottoria ei ole asennettuna<br>Evaskselle tai Ecore-Evakselle. Otetaan varalta käyttöön ohjelmistollinen moottori.<br><br>Tarvitset näytönohjaimen joka tukee OpenGL 2.0 (tai OpenGL ES 2.0)<br>standardeja käyttääksesi OpenGL:ää varjostukseen.
2014-09-01
Näytönohjaimen ajurisi ei tue OpenGL, GLSL<br>varjostajia taikka yhtään OpenGL-moottoria ei ole asennettuna<br>Evaskselle tai Ecore-Evakselle. Otetaan varalta käyttöön ohjelmistollinen moottori.<br><br>Tarvitset näytönohjaimen joka tukee OpenGL 2.0 (tai OpenGL ES 2.0)<br>standardeja käyttääksesi OpenGL:ää kompositointiin.
186.
Another compositor is already running on your display server.
2017-08-02
Toinen koostaja on jo käynnissä näyttöpalvelimellasi.
187.
Your display server does not support the compositor overlay window. This is needed for Enlightenment to function.
2017-08-02
Näyttöpalvelimesi ei tue koostimen päällysikkunaa. Tämä vaaditaan että Enlightenment toimisi.
188.
Enlightenment cannot initialize Ecore_X!
2014-08-30
Enlightenment ei voi alustaa Ecore_X:ää!
189.
Your display server does not support XComposite, or Ecore-X was built without XComposite support. Note that for composite support you will also need XRender and XFixes support in X11 and Ecore.
2014-09-02
Näyttöpalvelimesi ei tue XComposite-laajennusta, tai Ecore-X käännettiin ilman XComposite-tukea. Huomaa että koostamiseen tarvitaan myös XRender ja XFixes tuki X11:ssä ja ECoressa.
2014-09-01
Näyttöpalvelimesi ei tue XComposite-laajennusta, tai Ecore-X käännettiin ilman XComposite-tukea. Huomaa että kompositointiin tarvitaan myös XRender ja XFixes tuki X11:ssä ja ECoressa.
190.
Your display server does not support XDamage or Ecore was built without XDamage support.
2014-09-01
Näyttöpalvelimesi ei tue XDamagea tai Ecore käännettiin ilman XDamage-tukea.
191.
Enlightenment cannot initialize the XSettings system.
2014-08-30
Enlightenment ei voi alustaa XSettings-järjestelmää.
199.
The EET file handle is bad.
2014-08-30
EET-tiedostokahva on virheellinen
200.
The file data is empty.
2014-08-30
Tiedoston data on tyhjä
201.
The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost permissions to your files.
2014-09-04
Tiedostoon ei voida kirjoittaa. Levy on mahdollisesti vain-luku<br>tilassa tai olet menettänyt käyttöoikeuden tiedostoihin.
202.
Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory.
2014-09-01
Muisti loppui kesken valmistellessa kirjoittamista.<br>Ole hyvä ja vapauta muistia.
203.
This is a generic error.
2014-09-01
Tämä on vakiovirhe.
204.
The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB at most).
2014-09-01
Asetustiedosto on liian suuri.<br>Sen tulisi olla hyvin pieni (korkeintaan muutama sata kilotavua).
205.
You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?
2014-09-01
Levylläsi on I/O-virheitä.<br>Kenties se pitäisi korvata uudella?