Translations by Kai Huuhko

Kai Huuhko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1188 results
~
Your display server does not support the<br>compositor overlay window. This is needed<br>for it to function.
2014-09-05
Näyttöpalvelimesi ei tue<br>koostimen päällysikkunaa. Tämä tarvitaan<br>koostimen toimintaan.
~
Another compositor is already running<br>on your display server.
2014-09-02
Toinen koostaja on jo käynnissä<br>näyttöpalvelimellasi.
~
Compositor Error
2014-09-02
Koostajavirhe
~
Your display server does not support the<br>compositor overlay window. This is needed<br>for it to function.
2014-09-02
Näyttöpalvelimesi ei tue<br>koostimen peiteikkunaa. Tämä tarvitaan<br>koostimen toimintaan.
2014-09-01
Näyttöpalvelimesi ei tue<br>kompositoinnin peiteikkunaa. Tämä tarvitaan<br>kompositoinnin toimintaan.
~
Access Settings
2014-08-30
Helppokäyttöasetukset
~
Another compositor is already running<br>on your display server.
2014-08-30
Toinen kompositoija on jo käynnissä<br>näyttöpalvelimellasi.
~
Compositor Error
2014-08-30
Kompositoijavirhe
4.
<title>Copyright &copy; 2000-2014, by the Enlightenment Development Team</><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>To contact us please visit:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>
2014-09-04
<title>Tekijänoikeudet &copy; 2000-2014, Enlightenment-kehittäjätiimi</><br><br>Toivomme että nautit tämän ohjelmiston käyttämisestä yhtä paljon kuin me nautimme sen kirjoittamisesta.<br><br>Ottaaksesi meihin yhteyttä vieraile:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>
5.
<title>The Team</><br><br>
2014-09-04
<title>Tiimi</><br><br>
6.
You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you want to kill this window?
2014-09-04
Olet aikeissa tappaa %s.<br><br>Pidä mielessä että kaikki tämän ikkunan käsittelemä<br>tallentamaton tieto häviää.<br><br>Tahdotko varmasti tappaa tämän ikkunan?
11.
Are you sure you want to exit Enlightenment?
2014-08-29
Haluatko varmasti poistua Enlightenment:sta?
14.
Are you sure you want to logout?
2014-08-29
Haluatko varmasti kirjautua ulos?
16.
Are you sure you want to power off your computer?
2014-08-29
Haluatko varmasti sammuttaa tietokoneesi?
18.
Are you sure you want to reboot your computer?
2014-08-29
Haluatko varmasti käynnistää tietokoneesi uudelleen?
20.
Are you sure you want to suspend your computer?
2014-08-29
Haluatko varmasti asettaa tietokoneesi virransäästötilaan?
22.
Are you sure you want to hibernate your computer?
2014-08-29
Haluatko varmasti asettaa tietokoneesi horrostilaan?
31.
Sticky Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda tarttuva tila
2014-08-30
Tarttuva tila päälle/pois
32.
Sticky Mode Enable
2014-08-30
Tarttuva tila päälle
33.
Iconic Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda ikonisoitu tila
2014-08-30
Ikonisoitu tila päälle/pois
34.
Iconic Mode Enable
2014-08-30
Ikonisoitu tila päälle
35.
Fullscreen Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda koko näytön tila
2014-08-30
Koko ruudun -tila päälle/pois
36.
Fullscreen Mode Enable
2014-08-30
Koko ruudun -tila päälle
40.
Maximize Left
2014-08-29
Maksimoi vasemmalle
41.
Maximize Right
2014-08-29
Maksimoi oikealle
46.
Shade Up Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda varjosta ylös tila
47.
Shade Down Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda varjosta alas tila
48.
Shade Left Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda varjosta vasemmalle tila
49.
Shade Right Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda varjosta oikealle tila
50.
Shade Mode Toggle
2014-09-05
Vaihda varjosta tila
51.
Set Shaded State
2014-08-30
Aseta varjostettu tila
52.
syntax: "(0|1) (up|down|left|right)"
2014-09-01
syntaksi: "(0|1) (up|down|left|right)"
53.
Toggle Borderless State
2014-09-05
Vaihda kehyksetön tila
54.
Set Border
2014-08-29
Aseta reuna
55.
Cycle between Borders
2014-09-01
Vaihda käyden läpi reunukset
56.
Toggle Pinned State
2014-09-05
Vaihda kiinnitetty tila
63.
Flip To Previous Desktop
2014-09-01
Käännä edelliselle työpöydälle
103.
Jump to window...
2014-08-29
Hyppää ikkunaan...
104.
Jump to window... or start...
2014-09-01
Hyppää ikkunaan... tai alkuun...
112.
Dim
2014-08-29
Himmennä
113.
Undim
2014-08-29
Lisää valaistusta
114.
Backlight Set
2014-08-29
Taustavalon asetus
115.
Backlight Min
2014-08-29
Taustavalo minimi
116.
Backlight Mid
2014-08-29
Taustavalo keskitaso
117.
Backlight Max
2014-08-29
Taustavalo maksimi
118.
Backlight Adjust
2014-08-29
Taustavalon muunnos
119.
Backlight Up
2014-08-29
Taustavalo lisää