Translations by Kai Huuhko

Kai Huuhko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1226 results
~
Resetting.<br>You cannot perform any other system actions<br>once a reboot has begun.
2017-08-02
Käynnistetään uudelleen.<br>Muita järjestelmätoimintoja ei voi suorittaa<br>kun uudelleenkäynnistys on alkanut.
~
Powering off.<br>You cannot perform any other system actions<br>once a shutdown has been started.
2017-08-02
Sammutetaan.<br>Muita järjestelmätoimintoja ei voi suorittaa<br>kun sammuttaminen on alkanut.
~
Presentation mode has been exited.<br>Now screen saver, lock and power saving settings will be restored.
2017-08-02
Esitystila on päättynyt.<br>Näytönsäästäjä, lukitus sekä virransäästö ovat jälleen otettu käyttöön.
~
Please press key combination,<br><br>or <hilight>Escape</hilight> to abort.
2017-08-02
Paina näppäinyhdistelmä,<br><br>tai <hilight>Escape</hilight> peruaksesi.
~
%s is probably not an E theme!
2017-08-02
%s ei todennäköisesti ole Enlightenment-teema!
~
Suspending.<br>You cannot perform any other system actions<br>until suspend is complete.
2017-08-02
Siirrytään virransäästötilaan.<br>Muita järjestelmätoimintoja ei voi suorittaa<br>kun siirtyminen on alkanut.
~
Enlightenment has now entered <b>presentation</b> mode.<br>During presentation mode, screen saver, lock and power saving will be disabled so you are not interrupted.
2017-08-02
Enlightenment on nyt <b>esitystilassa</b>.<br>Esitystilan ollessa päällä näytönsäästäjä, lukitus ja virransäästö ovat pois käytöstä joten voit työskennellä häiriöttä.
~
Hibernating.<br>You cannot perform any other system actions<br>until hibernation is complete.
2017-08-02
Siirrytään horrostilaan.<br>Muita järjestelmätoimintoja ei voi suorittaa<br>kun siirtyminen on alkanut.
~
Toggle split mode
2014-09-05
Kytke jaettu tila
~
Your display server does not support the<br>compositor overlay window. This is needed<br>for it to function.
2014-09-05
Näyttöpalvelimesi ei tue<br>koostimen päällysikkunaa. Tämä tarvitaan<br>koostimen toimintaan.
~
You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you want to kill this window?
2014-09-04
Olet aikeissa tappaa %s.<br><br>Pidä mielessä että kaikki tämän ikkunan käsittelemä<br>tallentamaton tieto häviää.<br><br>Tahdotko varmasti tappaa tämän ikkunan?
~
<title>Copyright &copy; 2000-2014, by the Enlightenment Development Team</><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>To contact us please visit:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>
2014-09-04
<title>Tekijänoikeudet &copy; 2000-2014, Enlightenment-kehittäjätiimi</><br><br>Toivomme että nautit tämän ohjelmiston käyttämisestä yhtä paljon kuin me nautimme sen kirjoittamisesta.<br><br>Ottaaksesi meihin yhteyttä vieraile:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>
~
The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost permissions to your files.
2014-09-04
Tiedostoon ei voida kirjoittaa. Levy on mahdollisesti vain-luku<br>tilassa tai olet menettänyt käyttöoikeuden tiedostoihin.
~
<title>The Team</><br><br>
2014-09-04
<title>Tiimi</><br><br>
~
%s is probably not an E17 theme!
2014-09-03
%s ei todennäköisesti ole Enlightenment-teema!
~
The edge binding that you chose is already used by<br><hilight>%s</hilight> action.<br>Please choose another edge to bind.
2014-09-03
Valitsemasi reunan toimintosidos on jo toiminnon<br><hilight>%s</hilight> käytössä.<br>Ole hyvä ja valitse toinen reuna sidokselle.
~
Configurations
2014-09-03
Asettelut
~
Composite Focus-out Color
2014-09-02
Koostajan kohdistamattomaksi-väri
~
To reset compositor:
2014-09-02
Tyhjätäksesi koostajan asetukset:
~
Composite Focus Color
2014-09-02
Koostajan kohdistumisväri
~
Your display server does not support the<br>compositor overlay window. This is needed<br>for it to function.
2014-09-02
Näyttöpalvelimesi ei tue<br>koostimen peiteikkunaa. Tämä tarvitaan<br>koostimen toimintaan.
~
Your display driver does not support OpenGL, GLSL<br>shaders or no OpenGL engines were compiled or installed<br>for Evas or Ecore-Evas. Falling back to software engine.<br><br>You will need an OpenGL 2.0 (or OpenGL ES 2.0) capable<br>GPU to use OpenGL with compositing.
2014-09-02
Näytönohjaimen ajurisi ei tue OpenGL, GLSL<br>varjostajia taikka yhtään OpenGL-moottoria ei ole asennettuna<br>Evaskselle tai Ecore-Evakselle. Otetaan varalta käyttöön ohjelmistollinen moottori.<br><br>Tarvitset näytönohjaimen joka tukee OpenGL 2.0 (tai OpenGL ES 2.0)<br>standardeja käyttääksesi OpenGL:ää varjostukseen.
~
Compositor %u
2014-09-02
Koostaja %u
~
Compositor Error
2014-09-02
Koostajavirhe
~
Another compositor is already running<br>on your display server.
2014-09-02
Toinen koostaja on jo käynnissä<br>näyttöpalvelimellasi.
~
Enlightenment can check for new<br>versions, updates, security and<br>bugfixes, as well as available add-ons.<br><br>This is very useful, because it lets<br>you know about available bug fixes and<br>security fixes when they happen. As a<br>result, Enlightenment will connect to<br>enlightenment.org and transmit some<br>information, much like any web browser<br>might do. No personal information such as<br>username, password or any personal files<br>will be transmitted. If you don't like this,<br>please disable this below. It is highly<br>advised that you do not disable this as it<br>may leave you vulnerable or having to live<br>with bugs.
2014-09-01
Enlightenment voi tarkistaa uusien<br>versioiden, (tietoturva-)päivityksien ja<br>viankorjauksien, sekä saatavilla olevia lisäosien olemassaolon.<br><br>Tämä on hyödyllistä koska se sallii<br>sinun tietävän mahdollisista viankorjauksista ja<br>tietoturvapäivityksistä kun ne tulevat saataville.<br>Tämän johdosta Enlightenment yhdistää osoitteeseen<br>enlightenment.org ja lähettää<br>joitakin tietoja samalla tavoin kuin Internet-selain tekee.<br>Henkilökohtaisia tietoja kuten<br>käyttäjänimi, salasana tai henkilökohtaisia tiedostoja<br>ei lähetetä. Jos et kuitenkaan hyväksy tätä,<br>voit ottaa tämän ominaisuuden pois käytöstä alta.<br>Suosittelemme ettet tee niin sillä<br>saatat jäädä alttiiksi tietoturvaongelmille sekä<br>ohjelmistobugeille.
~
A taskbar can be added to<br>show open windows and applications.
2014-09-01
Haluatko lisätä tehtäväpalkin<br>avointen ikkunoiden ja sovellusten näyttämiseen?
~
Screenshot Error
2014-09-01
Kuvankaappaus virhe
~
This image will be uploaded<br>to enlightenment.org. It will be publicly visible.
2014-09-01
Tämä kuva lähetetään osoitteeseen<br>enlightenment.org. Siitä tulee julkisesti näkyvä.
~
File has an unspecified extension.<br>Please use '.jpg' or '.png' extensions<br>only as other formats are not<br>supported currently.
2014-09-01
Tiedoston päätettä ei ole määritetty.<br>Käytä vain päätteitä '.jpg' tai '.png'<br>sillä muita tiedostomuotoja ei tällä<br>hetkellä tueta.
~
Upload failed with status code:<br>%i
2014-09-01
Lähetys epäonnistui koodilla:<br>%i
~
You cannot use the right mouse button in the<br>shelf for this as it is already taken by internal<br>code for context menus.<br>This button only works in the popup.
2014-09-01
Et voi käyttä oikeaa hiiren painiketta<br>hyllyssä tähän tarkoitukseen koska se on jo sisäisten<br>kontekstivalikoiden käytössä.<br>Tämä painike toimii vain ponnahdusikkunassa.
~
Now in <b>online</b> mode.<br>Now modules that use network will resume regular tasks.
2014-09-01
Siirryttiin <b>yhteydelliseen</b> tilaan.<br>Nyt moduulit jotka käyttävät verkkoyhteyksiä palaavat normaaleihin tehtäviinsä.
~
Enlightenment is in <b>offline</b> mode.<br>During offline mode, modules that use network will stop polling remote services.
2014-09-01
Enlightenment on nyt <b>yhteydettömässä</b> tilassa.<br>Yhteydettömän tilan aikana moduulit jotka käyttävät verkkoyhteyksiä lakkaavat käyttämästä etäpalveluita.
~
Presentation mode is over.<br>Now screen saver, lock and power saving settings will be restored.
2014-09-01
Esitystila on päättynyt.<br>Näytönsäästäjä, lukitus sekä virransäästö ovat jälleen otettu käyttöön.
~
Enlightenment is in <b>presentation</b> mode.<br>During presentation mode, screen saver, lock and power saving will be disabled so you are not interrupted.
2014-09-01
Enlightenment on nyt <b>esitystilassa</b>.<br>Esitystilan ollessa päällä näytönsäästäjä, lukitus ja virransäästö ovat pois käytöstä joten voit työskennellä häiriöttä.
~
Disable PulseAudio
2014-09-01
Poista käytöstä PulseAudio
~
Display desktop notifications on volume change
2014-09-01
Näytä työpöytäilmoitus äänenvoimakkuuden muututtua
~
The freqset binary in the cpufreq module<br>directory cannot be found (stat failed)
2014-09-01
Taajuushallinnan 'freqset'-apuohjelman<br>hakemistoa ei löydetty (stat failed)
~
This module wants to execute an external application EConnMan that does not exist.<br>Please install <b>EConnMan</b> application.
2014-09-01
Tämä moduuli tahtoo suorittaa ulkoisen sovelluksen nimeltä EConnMan mutta sitä ei ole olemassa.<br>Ole hyvä ja asenna <b>EConnMan</b>-sovellus.
~
Selected %u uniform colors classes
2014-09-01
Valittuna %u samankaltaista väriluokkaa
~
List Header Background Base (Even)
2014-09-01
Listan otsikon taustan pohjaväri (Parilliset)
~
Selected %u mixed colors classes
2014-09-01
Valittuna %u sekoitettua väriluokkaa
~
Selected %u unset colors classes
2014-09-01
Valittuna %u asettamatonta väriluokkaa
~
Module Label Invisible
2014-09-01
Moduulin nimiö näkymätön
~
Frame Background Base
2014-09-01
Kehykset taustan pohjaväri
~
Module Label Plain
2014-09-01
Moduulin nimiö tavallinen
~
List Header Text (Odd)
2014-09-01
Listan otsikon teksti (Parittomat)
~
List Header Background Base (Odd)
2014-09-01
Listan otsikon taustan pohjaväri (Parittomat)
~
Scroller Frame Background Base
2014-09-01
Vierityskehyksen taustan pohjaväri