Translations by Maarten Fonville

Maarten Fonville has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
2.
-- show information (Default command)
2005-05-24
-- toon informatie (Standaard commando)
4.
-- change password for volume
2005-05-24
--verander wachtwoord voor schijf
5.
-- change password for volume, taking password from standard input. No prompts are issued.
2005-05-24
--verander wachtwoord voor schijf, neem het wachtwoord van de standaard invoer tEr zal niks gevraagd worden
6.
-- show undecodable filenames in the volume
2005-05-24
-- toon niet te decoderen bestandsnamen van de schijf
8.
-- decodes name and prints plaintext version
2005-05-24
-- decodeert de naam en geeft de normale versie terug
9.
-- encodes a filename and print result
2005-05-24
-- codeer een bestandsnaam en geef het resultaat terug
11.
-- print version number and exit
2005-05-24
-- geef het versie nummer terug en stop
14.
%s (root dir) -- displays information about the filesystem, or
2005-06-08
%s (root dir) --toont informatie over het bestandssysteem of
2005-05-24
%s (root dir) --toont informatie over het bestandssysteem of
15.
Example: %s info ~/.crypt
2005-06-08
Voorbeeld: %s info ~/.crypt
2005-05-24
Voorbeeld: %s info ~/.crypt
97.
EncFS Password:
2005-05-24
EncFS wachtwoord:
102.
New Encfs Password:
2005-05-24
Nieuw EncFS wachtwoord:
103.
Verify Encfs Password:
2005-05-24
EncFS wachtwoord ter controle:
104.
Passwords did not match, please try again
2005-05-24
De wachtwoorden komen niet overeen, probeer het alstublieft opnieuw
114.
Build: encfs version %s
2005-05-24
Build: encfs versie %s
115.
Usage: %s [options] rootDir mountPoint [-- [FUSE Mount Options]]
2005-06-08
Gebruik: %s [opties] rootDir mountPlaats [-- [FUSE Mount Opties]]
116.
Common Options: -H show optional FUSE Mount Options -s disable multithreaded operation -f run in foreground (don't spawn daemon). Error messages will be sent to stderr instead of syslog.
2005-06-08
Algemene opties: -H\t\t\ttoon optionele FUSE Mount opties -s\t\t\tschakel multithread modus uit -f\t\t\draai op de voorgrond (niet als daemon). \t\t\tFoutmeldingen zullen naar stderr gestuurd worden \t\t\tin plaats van naar syslog
2005-05-24
Algemene opties: -H\t\t\ttoon optionele FUSE Mount opties -s\t\t\tschakel multithread modus uit -f\t\t\draai op de voorgrond (niet als daemon). \t\t\tFoutmeldingen zullen naar stderr gestuurd worden \t\t\tin plaats van naar syslog
117.
-v, --verbose verbose: output encfs debug messages -i, --idle=MINUTES Auto unmount after period of inactivity --anykey Do not verify correct key is being used --forcedecode decode data even if an error is detected (for filesystems using MAC block headers)
2005-06-08
-v, --verbose\t\tverbose: geeft encfs debug berichten -i, --idle=MINUTEN\tAutomatisch unmounten nadat een bepaalde tijd geen activiteit is geweest --anykey\t\tVerifieer de gebruikte sleutel niet --forcedecode\t\tDecodeer de data zelfs wanneer er een fout wordt geconstanteerd \t\t\t(voor bestandssystemen die MAC block headers gebruiken)
2005-05-24
-v, --verbose\t\tverbose: geeft encfs debug berichten -i, --idle=MINUTEN\tAutomatisch unmounten nadat een bepaalde tijd geen activiteit is geweest --anykey\t\tVerifieer de gebruikte sleutel niet --forcedecode\t\tDecodeer de data zelfs wanneer er een fout wordt geconstanteerd \t\t\t(voor bestandssystemen die MAC block headers gebruiken)
120.
--extpass=program Use external program for password prompt Example, to mount at ~/crypt with raw storage in ~/.crypt : encfs ~/.crypt ~/crypt
2005-06-08
--extpass=programma\tGebruik een extern programma voor het vragen van het password Voorbeeld, om ~/crypt te mounten met ruwe opslag in ~/.crypt : encfs ~/.crypt ~/crypt
2005-05-24
--extpass=programma\tGebruik een extern programma voor het vragen van het password Voorbeeld, om ~/crypt te mounten met ruwe opslag in ~/.crypt : encfs ~/.crypt ~/crypt
121.
For more information, see the man page encfs(1)
2005-05-24
Voor meer informatie, zie de man pagina van encfs(1)