Translations by MiSi

MiSi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
457.
Description
2010-03-11
Popis
473.
notify using default email address
2010-03-11
upozornění na výchozí emailovou adresu
475.
do not notify
2010-03-11
bez upozornění
476.
Mail
2010-03-11
E-mail
477.
ID
2010-03-11
ID
478.
Email notifications
2010-03-11
Upozornění E-mailem
479.
Mail sender address
2010-03-11
adresa odesílatele E-mailu
480.
Mail recipient address
2010-03-11
adresa příjemce E-mailu
533.
Failed to join domain.
2010-03-11
Chyba při připojení k doméně
534.
Clock skew is too great. Make sure the Firewall as well as the PDC have a valid NTP (Network Time Protocol) setup.
2010-03-11
Nastavení času je příliš veliké. Zkontrolujte, zda Firewall a PDC mají správně nastaveno NTP (Network Time Protocol).
536.
Error while connecting to PDC. Is the PDC listed in the custom nameserver list?
2010-03-11
Chyba připojení k PDC. Je PDC v uživatelském seznamu nameserver?
537.
Error while connecting to PDC. Is the authentication realm set to the correct value? Is the PDC active?
2010-03-11
Chyba připojení k PDC. Je autentizační oblast správně nastavena? Je PDC aktivní?
539.
Authenication on the PDC failed. Check username, password and the privileges of the PDC user.
2010-03-11
Autentifikace k PDC selhala. Zkontrolujte uživatelské jméno, heslo a uživatelská práva k PDC.
540.
Successfully joined domain.
2010-03-11
Připojení k doméně úspěšné
546.
Join ADS
2010-03-11
Připojit ADS
547.
Username of ADS admin
2010-03-11
Administrátorské jméno ADS
548.
Password of ADS admin
2010-03-11
Administrátorské heslo ADS
552.
Writing squid configuration...
2010-03-11
Zápis squid konfigurace...
553.
Reading squid settings...
2010-03-11
Nčtení squid konfigurace...
554.
Flushing squid cache...
2010-03-11
Zápis squid cache...
556.
Stopping squid...
2010-03-11
Zastavit squid...
594.
Downstream Bandwidth (kbit/s)
2011-04-06
Šířka pásma downstreamu (kbit/s)
2010-03-11
Šířka pásma downstreamu (kbit/s)
595.
Upstream Bandwidth (kbit/s)
2011-04-06
Šířka pásma upstreamu (kbit/s)
2010-03-11
Šířka pásma upstreamu (kbit/s)
608.
Destination Network/IP
2010-03-11
Cílová síť/IP
609.
TOS/DSCP
2010-03-11
TOS/DSCP
611.
TOS
2010-03-11
TOS
615.
DSCP value
2010-03-11
hodnota DSCP
617.
Destination
2010-03-11
Cíl
633.
Reading HAVP settings...
2010-03-11
Načtení HAVP nastavení...
874.
Writing dansguardian configuration...
2010-03-11
Zápis dansguardian konfigurace...
875.
Stopping dansguardian...
2010-03-11
Zastavení dansguardian...
916.
Reading Sarg settings...
2010-03-11
Nčtení Sarg konfigurace...
917.
Writing Sarg configuration...
2010-03-11
Zápis Sarg konfigurace...
924.
Invalid syslogd server address
2010-03-11
Nesprávná adresa syslogd serveru
926.
Invalid input
2010-03-11
Neplatný vstup
927.
Helper program returned error code
2010-03-11
Helper program vrátil chybový kód
928.
Log settings
2010-03-11
Nastavení logu