Translations by Kamil Bartošák

Kamil Bartošák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 436 results
3.
Trusted Timestamping
2013-01-28
Ověřeno podle časového razítka jako důvěryhodné
4.
Invalid URL
2013-01-28
Neplatná URL adresa
5.
Timestamp server URL
2013-01-28
URL adresa serveru časového razítka
6.
HTTP authentication
2013-01-28
Ověření prostřednictvím HTTP
9.
Server certificate
2013-01-28
Certifikát serveru
11.
If your timestamp server requests a ssl certificate, you have to upload it here.
2013-01-28
Jestliže server časového razítka požaduje ssl certifikát, musíte jej nahrát zde.
12.
Public key of the timestamping server
2013-01-28
Veřejný klíč serveru časového razítka
13.
To control your timestamps, you have to upload the public key/certificate of your timestamp server.
2013-01-28
Aby bylo možno kontrolovat vaše časové razítko, musíte nahrát veřejný klíč nebo certifikát vašeho serveru časového razítka.
20.
Debug Editor
2013-01-28
Editor ladění
25.
User not enabled
2013-01-28
Uživatel není povolen
26.
Bad Request
2011-06-15
Špatný požadavek
27.
Unauthorized
2011-06-15
Nepovoleno
28.
Payment Required
2011-06-15
Je vyžadována platba
29.
You are not allowed to perform this action
2011-06-15
Nemáte povolení provést tuto činnost.
30.
Not Found
2011-06-15
Nenalezeno
31.
Method Not Allowed
2011-06-15
Metoda není povolena
32.
Not Acceptable
2011-06-15
Neakceptovatelné
33.
Request Timeout
2011-06-15
Požadavek vypršel
34.
The management interface encountered an error. Please contact an administrator.
2013-01-28
Ve správě rozhraní se vyskytla chyba. Prosím, kontaktujte správce.
2011-06-15
Ve správě rozhraní se vyskytla chyba. Prosím kontaktujte správce.
35.
Not Implemented
2011-06-15
Neimplementováno
36.
Bad Gateway
2011-06-15
Špatná brána
37.
Service Unavailable
2011-06-15
Služba nedostupná
38.
Internal Server Error
2011-06-15
Vnitřní chyba severu
39.
You must login to view this page
2011-06-15
Je třeba se přihlásit pro shlédnutí této stránky.
40.
Show settings
2011-06-15
Zobrazit nastavení
41.
Hide settings
2013-01-28
Skrýt nastavení
43.
You have to choose at least one element
2011-06-15
Musíte vybrat nejméně jeden prvek.
44.
Could not upload file.
2013-01-28
Nelze nahrát soubor.
2011-06-15
Nelze odeslat soubor.
45.
Could not upload file.%s
2013-01-28
Nelze nahrát soubor. %s
2011-06-15
Nelze odeslat soubor. %s
46.
Successfull uploaded %s.
2013-01-28
Úspěšně nahráno %s.
2011-06-15
Úspěšně odesláno %s.
47.
Sorry, an error occured.
2013-01-28
Omloouváme se, nastala chyba.
48.
Menu title
2013-01-28
Titulek menu
49.
Go back
2013-01-28
Jít zpět
50.
Continue
2013-01-28
Pokračovat
54.
Could not decode
2013-01-28
Nebylo možno dekódovat
57.
Banned
2013-01-28
Zakázáno
58.
Bad Header
2013-01-28
Špatná hlavička
60.
First
2011-04-06
První
61.
Last
2013-01-28
Poslední
64.
Search:
2013-01-28
Hledat:
65.
prev
2013-01-28
Předchozí
66.
next
2013-01-28
Další
77.
Create new item
2011-06-15
Vytvořit novou položku
97.
Alert
2011-06-15
Výstraha
101.
Uncategorized
2011-06-15
Nezařazeno
119.
Destination port (one per line)
2011-04-06
Cílový port (jeden na řádek)