Browsing Swedish translation

2 of 4 results
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
(no translation yet)
In Ubuntu:
För att kryptera din hemkatalog eller mappen "Privat" har en stark lösenfras genererats automatiskt. Din katalog öppnas som vanligt med ditt användarlösenord, men skulle du manuellt behöva återskapa katalogen så måste du ange din lösenfras. Skriv ner din lösenfras och spara den på ett säkert ställe. När du klickat på "Kör den den här uppgiften" anger du ditt inloggningslösenord vid lösenfras-prompten, så kommer din slumpmässigt valda lösenfras att visas. Du kan också köra kommandot "ecryptfs-unwrap-passphrase" i kommandoraden för att visa och anteckna din lösenfras.
Suggested by Joachim Johansson on 2013-06-20
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
2 of 4 results

This translation is managed by Launchpad Swedish Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.