Browsing Latvian translation

2 of 4 results
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
Lai šifrētu savu mājas mapi vai mapi “Privāts”, automātiski tika ģenerēta parole. Parasti mājas mapi aizsargā lietotāja parole, bet ja jums ir pašrocīgi jāatjauno šī mape, jums vajadzēs šo paroli. Lūdzu, izdrukājiet vai pierakstiet to un saglabājiet drošā vietā. Ja spiedīsiet “Palaist šo darbību tagad”, ievadiet savu lietotāja paroli uzvednē “Parole” un jūs varat parādīt savu nejauši ģenerēto paroli. Citādi jums vajadzēs no komandrindas palaist “ecryptfs-unwrap-passphrase”, lai saņemtu un ierakstītu savu ģenerēto paroli.
Translated and reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2013-10-10
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
2 of 4 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.