Browsing Lithuanian translation

2 of 4 results
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
(no translation yet)
In Ubuntu:
Norint šifruoti namų katalogą ar "Privatų" aplanką, buvo automatiškai sukurta stipri slaptafrazė. Dažniausiai, jūsų katalogas yra atrakinamas jūsų slaptažodžiu, tačiau tuo atveju, jeigu jums kada nors reikės rankiniu būdu atkurti šį katalogą, jums prireiks šios slaptafrazės. Prašome ją atspausdinti ar užsirašyti ir laikyti saugioje vietoje. Jeigu spustelėsite mygtuką "Vykdyti šį veiksmą", tuomet ties "Slaptafrazės" (angl. Passphrase) laukeliu įveskite savo prisijungimo slaptažodį ir tuomet jums bus parodyta jūsų atsitiktinai sukurta slaptafrazė. Kitu atveju, tam, kad gautumėte ir užsirašytumėte savo sukurtą slaptafrazę, jums reikės iš komandų eilutės paleisti "ecryptfs-unwrap-passphrase" komandą.
Suggested by Moo on 2017-03-16
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
2 of 4 results

This translation is managed by Launchpad Lithuanian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.