Translations by Daniel Kur

Daniel Kur has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
1.
Get Some Books
2012-07-08
Zdobądź książki
2.
Eater can't seem to find your books.
2012-07-08
Eater nie może odnaleźć książek
3.
Book Folder
2012-07-08
Katalog z książkami
4.
Set local book folder
2012-07-08
Wskaż lokalny katalog z książkami
5.
Book folder:
2012-07-08
Katalog z książkami
6.
Operation:
2012-07-08
Operacja:
7.
Copy imported books to book folder:
2012-07-08
Skopiuj importowane książki do biblioteki
8.
Preferences
2012-07-08
Preferencje
9.
Behavior
2012-07-08
Zachowanie
10.
Add new book file
2012-07-08
Dodaj nową książkę
11.
Remove selected book
2012-07-08
Usuń zaznaczoną książkę
12.
books
2012-07-08
książek
13.
book
2012-07-08
książka
14.
pages
2012-07-08
stron
15.
page
2012-07-08
strona
16.
%u of %u pages
2012-07-08
%u z %u stron
17.
Type to Search...
2012-07-08
Wyszukiwanie...
18.
Fullscreen
2012-07-08
Pełny ekran
19.
Go to the selected page
2012-07-08
Przejdź do wybranej strony
20.
Decrease page size
2012-07-08
Zmniejsz rozmiar strony
21.
Increase page size
2012-07-08
Zwiększ rozmiar strony
22.
Are you sure you want to delete?
2012-07-08
Czy na pewno chcesz usunąć?
23.
Do you want to add the book to the library?
2012-07-08
Czy chcesz dodać książkę do biblioteki?