Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
73.
Error opening file %s
2011-08-28
Gabim gjatë hapjes së skedarit %s
89.
path
2011-08-28
pozicioni
90.
gpg-key-id
2011-08-28
gpg-key-id
92.
filename
2011-08-28
emri i skedarit
94.
time
2011-08-28
koha
95.
options
2011-08-28
mundësitë
97.
imap_mailbox
2011-08-28
imap_mailbox
99.
number
2011-08-28
numër
101.
command
2011-08-28
komandë
105.
seconds
2011-08-28
sekonda
106.
char
2011-08-28
char
116.
directory
2011-08-28
direktori
117.
module
2011-08-28
moduli
118.
other.host
2011-08-28
other.host
119.
password
2011-08-28
fjalëkalimi
120.
port
2011-08-28
port
121.
prefix
2011-08-28
prefiks
128.
user
2011-08-28
përdoruesi
132.
Commands:
2011-08-28
Komandat:
177.
Time:
2011-08-28
Koha:
179.
Full
2011-08-28
I Plotë
181.
local
2011-08-28
lokal
182.
remote
2011-08-28
i largët
213.
A %s
2011-08-28
A %s
214.
M %s
2011-08-28
M %s
216.
D %s
2011-08-28
D %s