Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Swedish guidelines.
1322 of 348 results
13.
Circle defined by its center and a point or by its center and radius, a value.
Cirkel definierad av dess centrum och en punkt eller dess centrum och radie, ett värde.
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGCircleBuilder_class>>description
14.
Circle
Cirkel
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGCircleBuilder_class>>title,DrGScriptDesignerDialog_class>>labelsAndClasses
15.
Vector or point coordinates, circle or line equation.
Vektor eller punktkorrdinater, cirkel eller linjeekvation.
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGCoordinatesBuilder_class>>description
16.
Coordinates, equation
Koordinater, ekvation
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGCoordinatesBuilder_class>>title
17.
Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
Klicka för att skapa en punkt: fri punkt på bakgrunden, på en kurva eller på två kurvors genomskärning.
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGFlyPointBuilder_class>>description
18.
Tap to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
Knacka för att skapa en punkt: fri punkt på bakgrunden, på en kurva eller på två kurvors genomskärning.
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGFlyPointBuilder_class>>description
19.
Point
Punkt
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGFlyPointBuilder_class>>title,DrGScriptDesignerDialog_class>>labelsAndClasses
20.
Homothety: select a center, a value and a geometric object. The first selected point is the homothety center.
Homoteti: välj en mittpunkt, ett värde och ett geometriskt objekt. Den första valda punkten är den homotetiska mittpunkten.
Translated by Kristoffer Grundström
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGHomothetyBuilder_class>>description
21.
Homothety (scale)
Homoteti (skala)
Translated by Kristoffer Grundström
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGHomothetyBuilder_class>>title
22.
Line defined by two points
Linje definierad av två punkter
Translated and reviewed by Neutron
Located in DrGeo-Core-Builders,DrGLineBuilder_class>>description
1322 of 348 results

This translation is managed by Launchpad Swedish Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kristoffer Grundström, Neutron.