Translations by Neutron

Neutron has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
1.
Angle bisector defined by three points or an angle defined by three points.
2019-02-21
Vinkelbisektris definierad av tre punkter eller en vinkel definierad av tre punkter.
2.
Angle bisector
2019-02-21
Vinkelbisektris
4.
Geometric angle
2019-02-21
Geometrisk vinkel
6.
Oriented angle
2019-02-21
Orienterad vinkel
7.
Arc defined by three points.
2019-02-21
Båge definierad av tre punkter.
8.
Arc
2019-02-21
Båge
9.
Arc defined by its center and two points.
2019-02-21
Båge definierad av dess center och två punkter.
10.
Arc (center)
2019-02-21
Båge (centrum)
11.
Picture: drag and drop a picture in the canvas. It can be moved and scaled.
2019-02-21
Bild: dra och släpp en bild i kanvasen. Den kan bli flyttad och skalad.
12.
Picture
2019-02-21
Bild
13.
Circle defined by its center and a point or by its center and radius, a value.
2019-02-21
Cirkel definierad av dess centrum och en punkt eller dess centrum och radie, ett värde.
14.
Circle
2019-02-21
Cirkel
15.
Vector or point coordinates, circle or line equation.
2019-02-21
Vektor eller punktkorrdinater, cirkel eller linjeekvation.
16.
Coordinates, equation
2019-02-21
Koordinater, ekvation
17.
Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
2019-02-21
Klicka för att skapa en punkt: fri punkt på bakgrunden, på en kurva eller på två kurvors genomskärning.
18.
Tap to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
2019-02-21
Knacka för att skapa en punkt: fri punkt på bakgrunden, på en kurva eller på två kurvors genomskärning.
19.
Point
2019-02-21
Punkt
22.
Line defined by two points
2019-02-21
Linje definierad av två punkter
23.
Line
2019-02-21
Linje
24.
Locus defined by a free point on a curve and a relative point.
2019-02-21
Lokus definierad av en fri punkt på en kurva och en relativ punkt.
25.
Locus
2019-02-21
Lokus
26.
Construct a macro-construction with input and output items.
2019-02-21
Bygg en makro-konstruktion med input- och outputobjekt
27.
Build macro
2019-02-21
Bygg makro
28.
Input and output items don't match
2019-02-21
Inpt- och outputobjekt matchar inte
29.
Please, enter a proper title and description
2019-02-21
Vänligen, skriv en riktig titel och beskrivning
31.
Execute/edit macro
2019-02-21
Kör/redigera makro
32.
The midpoint of a segment or between two points.
2019-02-21
Mittpunkten av ett segment eller mellan två punkter.
33.
Middle
2019-02-21
Mitten
67.
no name
2019-02-21
inget namn
163.
Installed version:
2019-02-20
Installerad version:
164.
Fig. -
2019-02-21
Fig. -
166.
Macro -
2019-02-21
Makro -
175.
Open a file
2019-02-21
Öppna en fil
176.
Open the filer on your personal sketches collection.
2019-02-21
Öppna filernna på din personliga sketchkollektion.
177.
Save session
2019-02-21
Spara session
178.
Save this Dr. Geo session.
2019-02-21
Spara denna Dr. Geo-session.
180.
System Browser
2019-02-21
Systemutforskare
181.
Tools
2019-02-21
Verktyg
182.
Workspace
2019-02-21
Arbetsyta
183.
About
2019-02-21
Om
185.
New sketch
2019-02-21
Ny sketch
187.
Settings
2019-02-21
Inställningar
188.
Toggle full screen mode
2019-02-21
Växla fullskärmsläge
189.
Turn full screen mode on when it is off, off when it is on.
2019-02-21
Sätt på fullskärmsläge när det är av, och av när det är på.
191.
Name the bitmap to export:
2019-02-21
Namn på bitmappen att exportera:
197.
Edit or create scripts
2019-02-21
Redigera eller skapa skript
326.
Name the sketch to keep.
2019-02-21
Namnge sketchen att behållas.