Translations by Aputsiak Niels Janussen

Aputsiak Niels Janussen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
8.
Arc
2012-06-29
Bue
12.
Picture
2015-08-12
Billede
13.
Circle defined by its center and a point or by its center and radius, a value.
2012-06-29
Cirkel defineret af dets centrum og et punkt eller af dets centrum og radius, en værdi.
14.
Circle
2012-06-29
Cirkel
15.
Vector or point coordinates, circle or line equation.
2012-06-29
Vektor eller punkt-koordinater, cirkel eller linje-ligning.
16.
Coordinates, equation
2015-08-12
Koordinater, ligning
17.
Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
2012-06-29
Klik for at oprette et punkt: frit punkt i baggrunden, på en kurve eller på to kurvers skæringspunkt.
19.
Point
2012-06-29
Punkt
21.
Homothety (scale)
2012-06-29
Homoteti (skalering)
22.
Line defined by two points
2012-06-29
Linje defineret ved to punkter
23.
Line
2012-06-29
Linje
24.
Locus defined by a free point on a curve and a relative point.
2012-06-29
Geometrisk sted defineret ved et frit punkt og et relativt punkt.
25.
Locus
2012-06-29
Geometrisk sted
26.
Construct a macro-construction with input and output items.
2012-06-29
Konstruér en makro-konstruktion med input- og output-elementer.
27.
Build macro
2012-06-29
Byg en makro
28.
Input and output items don't match
2012-06-29
Input- og output-elementer matcher ikke
29.
Please, enter a proper title and description
2012-06-29
Indtast venligst en egnet titel og beskrivelse
32.
The midpoint of a segment or between two points.
2012-06-29
Midtpunktet for et segment eller mellem to punkter.
33.
Middle
2012-06-29
Midte
34.
Line passing through one point and parallel to a line, half-line, etc.
2012-06-29
Linje igennem et punkt og parallel til en linje, halv-linje osv.
35.
Parallel
2012-06-29
Parallel
38.
Line passing through one point and orthogonal to a line, half-line, etc.
2012-06-29
Linje igennem et punkt og ortogonal til en linje, halv-linje osv.
39.
Perpendicular
2012-06-29
Vinkelret
41.
Coordinates
2012-06-29
Koordinater
45.
Polygon
2012-06-29
Polygon
48.
Half-Line defined by two points, the first selected point is the origin.
2012-06-29
Halv-linje defineret ved to punkter, det først valgte punkt er udgangspunktet.
49.
Ray
2012-06-29
Stråle
51.
Reflection
2012-06-29
Refleksion
53.
Rotation
2012-06-29
Rotation
54.
Insert a Smalltalk script in the drawing area.
2012-06-29
Indsæt et Smalltalk-skript i tegneområdet.
55.
Use a script
2012-06-29
Brug et skript
57.
Segment defined by two points.
2012-06-29
Segment defineret ved to punkter.
59.
Symmetry
2012-06-29
Symmetri
63.
Translation
2012-06-29
Oversættelse
65.
Distance, length, value
2012-06-29
Distance, længde, værdi
66.
Vector defined by two points.
2012-06-29
Vektor defineret ved to punkter.
70.
Eraser
2012-06-29
Viskelæder
71.
This intersection
2012-06-29
Dette skæringspunkt
76.
Property
2012-06-29
Egenskaber
77.
Select and move an object.
2012-06-29
Vælg og flyt et objekt.
78.
Select and Move
2012-06-29
Vælg og flyt
82.
Several objects can be selected. Please, select one clicking the mouse.
2012-06-29
Adskillige objekter kan markeres. Vælg venligst ét ved at klikke musen.
83.
Edit an object style.
2012-06-29
Redigér en stil for objekt.
84.
Edit Style
2012-06-29
Redigér stil
85.
Select an object
2012-06-29
Vælg et objekt
87.
This geometric angle %1
2012-06-29
Denne geometriske vinkel %1
89.
This oriented angle %1
2012-06-29
Denne orienterede vinkel %1
90.
This Arc Circle %1
2012-06-29
Denne buede cirkel %1
92.
This circle %1
2012-06-29
Denne cirkel %1
93.
This composite object %1
2012-06-29
Dette sammensatte objekt %1