Do

Translations by David Siegel

David Siegel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 102 results
1.
Always show results window
2009-06-29
Vždy zobraziť okno s výsledkami
4.
<span size="large"><b>Updated plugins are available!</b></span>
2009-06-29
<span size="large"><b>Sú dosptupné aktualizované zásuvné moduly!</b></span>
5.
_Install Updates
2009-06-29
_Nainštalovať aktualizácie
6.
<b>First-launch Behavior</b>
2009-06-29
<b>Po prvom štarte</b>
7.
Start GNOME Do at login.
2009-06-29
Spustiť GNOME Do po prihlásení.
8.
Hide window on first launch (quiet mode).
2009-06-29
Skryť okno po prvom spustení (tichý režim).
9.
Show notification icon
2009-06-29
Zobraziť ikonu v systémovom paneli
10.
To edit a shortcut, double-click it and type a new one.
2009-06-29
Odkaz upravíte po dvojitom kliknutí naň a napísaní nového.
11.
Show:
2009-06-29
Zobraziť:
12.
Search:
2009-06-29
Hľadať:
13.
_Configure
2009-06-29
_Nastaviť
14.
PluginConfigurationWindow
2009-06-29
OknoKonfigurácieModulov
15.
<span size="large" weight="heavy">Plugin name here</span>
2009-06-29
<span size="large" weight="heavy">Názov modulu sem</span>
16.
page1
2009-06-29
stránka1
17.
GNOME Do Preferences
2009-06-29
Nastavenia GNOME Do
18.
Background Color:
2009-06-29
Farba pozadia:
20.
Show window shadow
2009-06-29
Zobraziť tieň pod oknom
21.
Animate window
2009-06-29
Animované okno
32.
Minimize
2009-06-29
Minimalizovať
33.
Restore
2009-06-29
Obnoviť
35.
Close All
2009-06-29
Zavrieť všetky
36.
Switch Monitors
2009-06-29
Prepni monitor
37.
Trash
2009-06-29
Kôš
42.
No result found for
2009-06-29
Žiadne výsledky pre
43.
Type to begin searching
2009-06-29
Hľadanie zpustíte písaním
44.
Type to start searching.
2009-06-29
Hľadanie zpustíte písaním
46.
Password
2009-06-29
Heslo
47.
Username
2009-06-29
Užívateľské meno
48.
<i>Verify and save account information</i>
2009-06-29
<i>Overiť a uložiť informácie o účte</i>
49.
Don't have an account?
2009-06-29
Nemáte účet?
50.
Error saving {0}
2009-06-29
Chyba pri ukladaní {0}
52.
gnome-keyring-daemon could not be reached!
2009-06-29
Nedarí sa kontaktovať gnome-keyring-daemon!
53.
Icon
2009-06-29
Ikona
55.
This application could not be indexed.
2009-06-29
Táto aplikácia nemôže byť zaindexovaná.
56.
Exec
2009-06-29
Spustiť
57.
OnlyShowIn
2009-06-29
ZobraziťLenV
58.
Applications
2009-06-29
Aplikácie
59.
Finds applications in many locations.
2009-06-29
Nájde aplikácie na mnohých miestach.
62.
Copy to Clipboard
2009-06-29
Kopírovať do schránky
63.
Copy current text to clipboard
2009-06-29
Kopírovať text do schránky
64.
GNOME Special Locations
2009-06-29
Špeciálne miesta GNOME
65.
Special locations in GNOME, such as Computer and Network.
2009-06-29
Špeciálne miesta v GNOME ako Počítač a Sieť.
66.
Error reading {0}.
2009-06-29
Chyba pri čítaní {0}.
67.
Sign up for {0}
2009-06-29
Zaregistrujte sa pre {0}
68.
Validating...
2009-06-29
Overujem...
69.
Don't have {0}?
2009-06-29
Nemáte {0}?
70.
Account validation failed!
2009-06-29
Overenie účtu zlyhalo!
71.
Verify and save account information
2009-06-29
Overiť a uložiť informácie o účte
72.
Account validation succeeded!
2009-06-29
Účet bol úspešne overený!
73.
Email
2009-06-29
Email