Translations by Emre Ayca

Emre Ayca has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
~
A new version of %(appname)s is available for download.
2009-10-18
%(appname)s'nun yeni versiyonu indirilmeye hazır.
~
Database was created by a newer version of Miro
2009-10-18
Veritabanı Miro'nun daha yeni bir sürümü tarafından oluşturulmuş
~
%(num).0f min
%(num).0f mins
2009-10-18
%(num).0f dk
~
%(num).0f hr
%(num).0f hrs
2009-10-18
%(num).0f saat
~
%(appname)s was unable to save its database: Disk Full. We suggest deleting files from the full disk or simply deleting some movies from your collection. Recent changes may be lost.
2009-10-18
%(appname)s veritabanını kaydedemedi: Disk Dolu. Dolu diskten bazı dosyaları silmenizi veya koleksiyonunuzdan bazı filmleri silmenizi öneririz. Son yapılan değişiklikler kaybolabilir.
~
%(appname)s is not able to download a file at this URL: URL: %(url)s
2009-10-18
%(appname)s şu URL adresindeki bir dosyayı indiremiyor: URL: %(url)s
~
Non Feed
2009-10-18
Besleme dışı
~
Not enough disk space to upgrade your database from the previous version of %(appname)s. Please delete some files and try again.
2009-10-18
%(appname)s veritabanınızın önceki sürümününden yükseltilebilmesi için yeterli disk alanı yok. Lütfen bazı dosyalarınızı silip tekrar deneyin.
~
Back to feed
2009-10-18
Besleme'ye geri dön
~
Are you sure you want to remove this site?
Are you sure you want to remove these %(count)s sites?
2009-09-05
Bu siteyi kaldırmak istediğinizden emin misiniz? %(count)s siteyi kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
~
You've selected a new folder to download movies to. Should %(appname)s migrate your existing downloads there? (Currently downloading movies will not be moved until they finish.)
2009-09-05
Filmleri indirmek için yeni bir klasör seçtiniz. %(appname)s halihazırda indirmiş olduklarınızı buraya taşısın mı? (Şu anda indirilmekte olan filmler indirme işlemi bitene dek taşınmayacaktır.)
~
Stop after each video or audio item
2009-09-05
Her bir video veya ses öğesinden sonra durdur.
~
Resume playing a video or audio item from the point it was last stopped.
2009-09-05
Bir video veya ses öğesini en son durdurulduğu yerden oynatmaya devam ettir.
~
%(name)s can find all the media files on your computer to help you organize your collection. Would you like %(name)s to look for media files on your computer?
2009-08-25
%(name)s bilgisayarınızda bulunan tüm medya dosyalarını bularak koleksiyonunuzu düzenlemenize yardımcı olabilir. %(name)s'in bilgisayarınızda bulunan çoklu ortam dosyalarını taramasını ister misiniz?
~
Miro is upgrading your database of feeds and files. This one-time process can take a long time if you have a large number of items in Miro (it can even take more than 30 minutes).
2009-08-25
Miro veritabanınızı ve dosyalarınızı güncelliyor. Eğer Miro'da çok sayıda dosyanız bulunuyorsa bu işlem bir defaya mahsus olmak üzere uzun zaman alabilir (30 dakikadan daha fazla bile sürebilir)
~
%(appname)s has encountered an internal error. You can help us track down this problem and fix it by submitting an error report.
2009-08-25
%(appname)s bir hata ile karşılaştı. Bir hata raporu göndererek bu sorunu takip edip çözmemize yardımcı olabilirsiniz.
97.
%(month)s %(dayofmonth)s, %(year)s
2009-10-18
%(month)s %(dayofmonth)s, %(year)s
111.
The torrent file for this item was deleted outside of %(appname)s.
2009-10-18
Buna ait torrent dosyası %(appname)s dışında silinmiş.
128.
The file %(filename)s was deleted from outside %(appname)s.
2009-08-25
%(filename)s dosyası %(appname)s dışından silinmiş.
147.
One of these items is a folder. Deleting a folder will delete it's contents
Some of these items are folders. Deleting a folder will delete it's contents
2009-09-05
Bu öğelerden biri bir klasör. Bir klasörü silmek içindekilerin de silinmesine neden olur. Bu öğelerden bazıları klasör. Bir klasörü silmek içindekilerin de silinmesine neden olur.
186.
Upgrading database
2009-08-25
Veritabanı güncelleniyor
257.
Total db objects in memory:
2009-09-07
Hafızadaki toplam vt nesnesi
281.
%(count)d Download Queued Due To Unplayed Items (See Settings)
%(count)d Downloads Queued Due To Unplayed Items (See Settings)
2009-10-18
%(count)d İndirme Çalınmayan Dosyalar Nedeniyle Sırada Bekletiliyor (Ayarlara Bakınız)
338.
Track %(tracknumber)d
2010-02-18
Şarkı %(tracknumber)d
339.
Subtitle file %(tracknumber)d
2010-02-18
Altyazı dosyası %(tracknumber)d
391.
About %(appname)s
2009-08-25
%(appname)s Hakkında
392.
%(copyright)s. See license.txt file for details. %(trademark)s
2009-08-25
%(copyright)s. Ayrıntılar için license.txt dosyasına bakın. %(trademark)s
706.
Watch for new video and audio items in these folders and include them in library:
2009-08-25
Bu dizinleri yeni video ve ses dosyaları için izle ve bunları kütüphaneye ekle:
714.
By default, video and audio items expire after:
2009-08-25
Varsayılan olarak, video ve ses dosyalarının süresi şundan sonra dolmaktadır:
760.
Watched folders will be removed from the sidebar but their contents will still appear in your library. You can stop watching watched folders completely in the %(appname)s preference panel.
2009-09-05
İzlenen klasörler yan panelden kaldırılacak fakat içerikleri kütüphanenizde görünmeye devam edecektir. %(appname)s tercihler panelinden izlenen klasörleri izlemeyi tamamen durdurabilirsiniz.
870.
%(appname)s will begin downloading it now.
2009-10-18
%(appname)s şimdi indirmeye başlayacak.
879.
An unknown error prevented %(appname)s from startup. Please file a bug report at %(url)s.
2009-10-18
Bilinmeyen bir hata %(appname)s'nun başlatılmasını engelledi. Lütfen %(url)s adresinde bir hata raporu bildirin.
892.
%(appname)s was unable to save its database. If your disk is full, we suggest freeing up some space and retrying. If your disk is not full, it's possible that retrying will work. If retrying did not work, please quit %(appname)s and restart. Recent changes may be lost. If you see this error often while downloading, we suggest you reduce the number of simultaneous downloads in the Options dialog in the Download tab. Error: %(error_text)s
2010-02-18
%(appname)s veritabanını kaydedemedi. Eğer sürücünüz doluysa, bir miktar boş alan açmanızı ve bir daha denemenizi öneririz. Eğer sürücünüz dolu değilse, bir daha denemek işe yarayabilir. Eğer yeniden denemek işe yaramadıysa, lütfen %(appname)s'dan çıkın ve yeniden başlatın. son değişiklikler kaybolabilir. Eğer indirme işlemi esnasında bu hatayı sıkça görüyorsanız, İndirme sekmesinde bulunan Seçenekler diyaloğundan eş zamanlı indirmelerin sayısını azaltmanızı öneririz. Hata: %(error_text)s
913.
You must restart %(appname)s for renderer changes to take effect.
2009-10-18
İşleyici değişikliklerinin etkili olması için %(appname)s'yu yeniden başlatın.
921.
Hide %(appname)s
2009-10-18
%(appname)s'yu Gizle
925.
Quit %(appname)s
2009-10-18
%(appname)s'dan Çık
940.
%(appname)s Help
2009-10-18
%(appname)s Yardım
956.
When you click the red close button, would you like %(appname)s to close to the system tray or quit? You can change this setting later in the Options.
2009-10-18
Kırmızı kapat düğmesini tıkladığınızda, %(appname)s'yu sistem çubuğuna küçültülmeyi mi, yoksa tamamen kapatmayı mı istersiniz? Bu ayarı daha sonra Seçenekler'den değiştirebilirsiniz.
969.
Quit %(appname)s completely.
2009-10-18
%(appname)s'dan tamamen çık.