Translations by Fredrik Kilegran

Fredrik Kilegran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
<i>Server Version</i>
2011-11-11
<i>Serverversion</i>
~
files
2011-11-11
filer
~
Choose a directory to move files to
2007-09-23
Välj en mapp att flytta filer till
~
Deluge will check our servers and will tell you if a newer version has been released
2007-08-08
Deluge kommer att kolla med våra servrar och notifiera dig om det finns en nyare version tillgänglig
~
<b>Updates</b>
2007-08-07
<b>Uppdateringar</b>
~
<b># of files:</b>
2007-08-07
<b>Antal filer:</b>
~
Deluge will automatically choose a different port to use every time.
2007-08-07
Deluge kommer automatiskt att välja en ny port varje gång
37.
pynotify is not installed
2011-11-11
pynotify är inte installerat
38.
pynotify failed to show notification
2011-11-11
pynotify misslyckades med att visa meddelandet
41.
pygame is not installed
2011-11-11
pygame är inte installerat
58.
Server requires TLS/SSL
2011-11-11
Servern kräver TLS/SSL
786.
BitTorrent Client
2011-11-11
BitTorrent-klient
787.
Deluge BitTorrent Client
2011-11-11
BitTorrent-klienten Deluge
788.
Download and share files over BitTorrent
2011-11-11
Hämta och dela ut filer över BitTorrent
810.
Not Connected...
2011-11-11
Inte ansluten...
891.
<i>Client Version</i>
2011-11-11
<i>klientversion</i>
925.
is not a valid URL.
2011-11-11
är inte en giltig URL
997.
_Pause All
2007-08-07
_Pausa alla
1104.
The maximum upload slots for all torrents. Set -1 for unlimited.
2007-09-23
Maximalt antal sändningsplatser för alla torrent-filer. Ange -1 för obegränsat antal.
1105.
The maximum download speed for all torrents. Set -1 for unlimited.
2007-09-23
Maximal hämtningshastighet för alla torrent-filer. Ange -1 för obegränsad.
1109.
The maximum upload slots per torrent. Set -1 for unlimited.
2007-09-23
Maximalt antal sändningsplatser per torrent-fil. Ange -1 för obegränsat antal.
1358.
Be alerted about new releases
2007-08-08
Bli notifierad om nya versioner