Translations by Cas

Cas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 121 results
1.
B
2019-07-23
B
5.
TiB
2019-07-23
TiB
9.
T
2019-07-23
T
10.
K/s
2019-07-23
K/s
12.
M/s
2019-07-23
M/s
14.
G/s
2019-07-23
G/s
16.
T/s
2019-07-23
T/s
17.
TiB/s
2019-07-23
TiB/s
18.
Daemon Options
2019-07-23
Opcions del dimoni
19.
IP address to listen for UI connections
2019-07-23
Adreça IP per escoltar connexions de la interfície gràfica
20.
Port to listen for UI connections on
2019-07-23
Port per escoltar connexions de la interfície gràfica
21.
IP address to listen for BitTorrent connections
2019-07-23
Adreça IP per escoltar connexions de BitTorrent
33.
Finished Torrent "%(name)s"
2019-07-23
S'ha finalitzat el torrent «%(name)s»
52.
<b>UI Notifications</b>
2019-07-23
<b>Notificacions de la interfície gràfica</b>
59.
From:
2019-07-23
De:
61.
<b>Email Notifications</b>
2019-07-23
<b>Notificacions per correu electrònic</b>
62.
Settings
2019-07-23
Paràmetres
69.
Enable SSL
2019-07-23
Habilita SSL
72.
Emule IP list (GZip)
2019-07-23
Llistat de les IP d'Emule (GZip)
73.
SafePeer Text (Zipped)
2019-07-23
Text de SafePeer (amb compressió zip)
74.
PeerGuardian Text (Uncompressed)
2019-07-23
Text de PeerGuardian (sense compressió)
75.
PeerGuardian P2B (GZip)
2019-07-23
P2B de PeerGuardian (GZip)
78.
Invalid version
2019-07-23
Versió no vàlida
96.
<b>Info</b>
2019-07-23
<b>Informació</b>
97.
<b>Whitelist</b>
2019-07-23
<b>Llista blanca</b>
99.
Path does not exist.
2019-07-23
No existeix el camí.
100.
Incompatible Option
2019-07-23
Opció incompatible
106.
Owner
2019-07-23
Propietari
108.
Path
2019-07-23
Camí
123.
Set download folder
2019-07-23
Estableix la carpeta de la baixada
125.
<b>Download Folder</b>
2019-07-23
<b>Carpeta de la baixada</b>
132.
<b>Owner</b>
2019-07-23
<b>Propietari</b>
134.
Max Connections:
2019-07-23
Nombre màxim de connexions:
135.
Max Upload Slots:
2019-07-23
Nombre màxim de ranures de pujada:
149.
Torrent Complete
2019-07-23
Torrent completat
150.
Torrent Added
2019-07-23
Torrent afegit
157.
minutes
2019-07-23
minuts
158.
1 minute
2019-07-23
1 minut
159.
1 second
2019-07-23
1 segon
161.
Download color:
2019-07-23
Color de baixada:
162.
Upload color:
2019-07-23
Color de pujada:
163.
<b>Connections Graph</b>
2019-07-23
<b>Gràfica de connexions</b>
164.
<b>Bandwidth Graph</b>
2019-07-23
<b>Gràfica d'amplada de banda</b>
165.
DHT nodes:
2019-07-23
Nodes DHT:
167.
DHT torrents:
2019-07-23
Torrents DHT:
170.
Peers:
2019-07-23
Clients:
171.
<b>Graph Colors</b>
2019-07-23
<b>Colors de la gràfica</b>
172.
Stats
2019-07-23
Estadístiques
173.
Resolution
2019-07-23
Resolució
183.
<b>Slow Settings</b>
2019-07-23
<b>Paràmetres de lentitud</b>