Translations by Johan Forsberg

Johan Forsberg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
15.
There was an error sending the notification email: %s
2013-08-10
Det blev ett felmeddelande med att skicka notifieringsmejlet: %s
16.
The server didn't reply properly to the helo greeting: %s
2013-08-10
Servern gav inte ett ordentligt svar på hallå hälsningar: %s
17.
The server didn't accept the username/password combination: %s
2013-08-10
Servern accepterade inte användarnamn-/lösenordskombinationen: %s
18.
Notification email sent.
2013-08-10
Notifikationsmejl skickat.
19.
Finished Torrent "%(name)s"
2013-08-10
Laddade klart torrent: "%(name)s"
20.
This email is to inform you that Deluge has finished downloading "%(name)s", which includes %(num_files)i files. To stop receiving these alerts, simply turn off email notification in Deluge's preferences. Thank you, Deluge.
2013-08-10
Detta mejl är för att informera dig om att Deluge har laddat klart "%(name)s", vilket inkluderar %(num_files)i filer. För att sluta få dessa meddelanden, stäng då av mejlnotifikationer i Deluge's inställningar.
21.
Notification Blink shown
2013-08-10
Notifikationsblinking visad
22.
Popup notification is not enabled.
2013-08-10
Popup-notifiering är inte påslaget.
25.
Notification popup shown
2013-08-10
Popup-notifikation visad
26.
Sound notification not enabled
2013-08-10
Ljudnotifikation är inte påslaget
28.
Sound notification failed %s
2013-08-10
Ljudnotifikation misslyckades %s
29.
Sound notification Success
2013-08-10
Ljudnotifikation Lyckad
30.
Finished Torrent
2013-08-10
Slutförde Torrent
34.
<b><i><big>Notifications</big></i></b>
2013-08-10
<b><i><big>Notifieringar</big></i></b>
35.
Tray icon blinks enabled
2013-08-10
Blinkningar i verktygsfältet påslaget
36.
Popups enabled
2013-08-10
Popups påslaget
38.
<b>UI Notifications</b>
2013-08-10
<b>UI Notifieringar</b>
47.
<b>Email Notifications</b>
2013-08-10
<b>Mejlnotifieringar</b>
49.
This configuration does not mean that you'll actually receive notifications for all these events.
2013-08-10
Denna konfiguration innebär inte att du faktiskt kommer få notifieringar av alla dessa händelser.
51.
Sound Customization
2013-08-10
Ljudanpassning
90.
The Deluge web interface is not installed, please install the interface and try again
2013-08-10
Deluge webbinterfacet är inte installerat, var god installera interfacet och försök igen
94.
Watch folder does not exist.
2013-08-10
Bevakad mapp finns ej.
97.
<b>Watch Folders:</b>
2013-08-10
<b>Bevakade Mappar:</b>
98.
AutoAdd Error
2013-08-10
Error för autoadda
99.
Watch Folder Properties
2013-08-10
Bevakade Mappar Inställningar
100.
Enable this watch folder
2013-08-10
Slå på denna bevakade mapp
101.
<b>Watch Folder</b>
2013-08-10
Bevakad Mapp
102.
Delete .torrent after adding
2013-08-10
Radera .torrent efter den lagts till
103.
Append extension after adding:
2013-08-10
Bifoga tillägg efter den lagts till:
104.
.added
2013-08-10
.tillagd
105.
<b>Torrent File Action</b>
2013-08-10
<b>Torrentfil Handling</b>
106.
Set download location
2013-08-10
Välj nedladdningsplats
108.
Set move completed location
2013-08-10
Välj plats för flytt utförd
109.
<b>Move Completed</b>
2013-08-10
<b>Flytt Slutförd</b>
112.
Main
2013-08-10
Huvudsaklig
120.
Auto Managed:
2013-08-10
Autohanterad:
121.
Add Paused:
2013-08-10
Lägg Till Pausad:
122.
Queue to:
2013-08-10
Köa till:
131.
Active Downloading:
2013-08-10
Aktiv Nedladdning:
132.
Active Seeding:
2013-08-10
Aktiv Uppladdning:
412.
Deluge cannot find the 'deluged' executable, it is likely that you forgot to install the deluged package or it's not in your PATH.
2013-08-10
Deluge kan inte hitta "deluged" exekverbara filen, det är sannolikt att du glömt installera deluged-paketet eller så är den inte i din PATH.
421.
Including
2013-08-10
Inklusive
438.
Down Limit
2013-08-10
Nedladdningsgräns
439.
Up Limit
2013-08-10
Uppladdningsgräns
445.
Save Path
2013-08-10
Sparsökväg
475.
File prioritization is unavailable when using Compact allocation. Would you like to switch to Full allocation?
2013-08-10
Filprioritering är ej tillgängligt när du använder Kompakt fördelning. Vill du byta till Full fördelning?
479.
Downloading...
2013-08-10
Laddar ner...
481.
Failed to download:
2013-08-10
Misslyckades med att ladda ner:
495.
You must restart the deluge UI to change classic mode. Quit now?
2013-08-10
Du måste starta om deluge UI för att byta till klassiskt läge. Avsluta nu?
522.
_Stop Daemon
2013-08-10
_Stoppa Daemon