Translations by Ivar Kolbeinsvik

Ivar Kolbeinsvik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
~
Down:
2009-01-07
Ned:
~
Up:
2009-01-07
Opp:
140.
<b>Label Options</b>
2009-01-12
<b>Merkelapp-instillinger</b>
2009-01-07
<b>Merkelapp instillinger</b>
157.
<b>Add Label</b>
2009-01-07
Legg til merkelapp
162.
Label _Options
2009-01-13
Merkelappinnstillinger
163.
_Remove Label
2009-01-07
_Fjern merkelapp
164.
_Add Label
2009-01-07
_Legg til merkelapp
165.
No Label
2009-01-07
Ingen etikett
443.
Added
2009-01-07
Lagt til
454.
Set Maximum Download Speed
2009-01-07
Sett maksimum nedlastingshastighet
455.
Set Maximum Upload Speed
2009-01-07
Sett maksimum opplastingshastighet
460.
Choose a file
2009-01-07
Velg en fil
461.
Choose a folder
2009-01-07
Velg en mappe
462.
Save .torrent file
2009-01-07
Lagre .torrent-filen
488.
Interface
2009-01-07
Grensesnitt
491.
Proxy
2009-01-07
Mellomtjener
499.
_Status
2009-01-07
_Status
508.
Set Maximum Connections
2009-01-07
Sett maks tilkoblinger
509.
Set Maximum Upload Slots
2009-01-07
Sett maks opplastingsplasser
520.
Host
2009-01-07
Vert
528.
Details:
2009-01-07
Detaljer:
555.
<big><b>Remove the selected torrent?</b></big>
2009-01-07
Fjerne valgt torrent?
556.
If you remove the data, it will be lost permanently.
2009-01-13
Hvis du fjerner dataene, vil de bli borte permanent.
557.
Remove With _Data
2009-01-07
Fjern med data
558.
Remove _Torrent
2009-01-07
Fjern torrent
562.
<b>Add Trackers</b>
2009-01-13
<b>Legg til trackere</b>
563.
Trackers:
2009-01-13
Trackere:
2009-01-07
Trackere
574.
_Select All
2009-01-07
_Velg alle
576.
Resu_me All
2009-01-07
Fortsett alle
646.
Show session speed in titlebar
2009-01-13
Vis sesjonens fart i tittellinjen
648.
<b>Main Window</b>
2009-01-07
Hovedvindu
694.
<b>Tracker</b>
2009-01-13
<b>Tracker</b>
722.
Version:
2009-01-07
Versjon:
724.
Homepage:
2009-01-07
Hjemmeside:
725.
Author Email:
2009-01-07
Forfatters epost:
726.
_Install Plugin
2009-01-13
_Installer plugin
2009-01-07
Installer plugin
747.
Path:
2009-01-07
Sti:
748.
Creating Torrent
2009-01-07
Oppretter torrent
749.
Save .torrent as
2009-01-07
Lagre .torrent som
750.
<b>Save .torrent file</b>
2009-01-07
Lagre .torrent-fil
771.
Show _Trackers
2009-01-13
Vis _trackere
2009-01-07
Vis trackere
810.
<b>Date Added:</b>
2009-01-07
<b>Dato lagt til:</b>
853.
_URL
2009-01-07
_URL
867.
Add URL
2009-01-07
Legg til URL