Translations by tr43nd

tr43nd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
16.
Folders to ignore
2011-08-16
Mape za prezreti
109.
Creating the first backup. This may take a while.
2011-08-16
Ustvarjanje prve varnostne kopije. To lahko traja nekaj časa.
110.
Creating a fresh backup to protect against backup corruption. This will take longer than normal.
2011-08-16
Ustvarjanje sveže varnostne kopije za zaščito pred korupcijo varnostne kopije . To bo trajalo dlje kot običajno.
121.
You will need your password to restore your files. You might want to write it down.
2011-08-16
Potrebovali boste geslo za obnovitev datotek. Morda si ga boste želeli zapisati.
136.
Backup encryption password
2011-08-16
Varnostna kopija šifriranje gesla
149.
Checking for Backups…
2011-08-16
Preverjanje za varnostne kopije ...
151.
Restore to Where?
2011-08-16
Obnovitev v kam?
154.
No backups to restore
2011-08-16
Ni varnostnih kopij za obnovitev
155.
Original location
2011-08-16
Izvirna lokacija
156.
File to restore
Files to restore
2011-08-16
Datoteka za obnovitev
Datoteke za obnovitev
157.
Restore Failed
2011-08-16
Obnovitev ni uspela
158.
Restore Finished
2011-08-16
Obnovitev končana
159.
Your files were successfully restored.
2011-08-16
Vaše datoteke so bile uspešno obnovljene.
160.
Your file was successfully restored.
Your files were successfully restored.
2011-08-16
Vaše datoteke so bile uspešno obnovljene.
163.
Last seen
2011-08-16
Zadnji vpogled
164.
Restore which Files?
2011-08-16
Obnovitev katerih datotek?
165.
Scanning for files from up to a day ago…
2011-08-16
Skeniranje za datotekami od dneva do pred ...
166.
Scanning for files from up to a week ago…
2011-08-16
Skeniranje za datotekami od pred tednom dni ...
167.
Scanning for files from up to a month ago…
2011-08-16
Skeniranje za datotekami od do pred mesecem dni ...
168.
Scanning for files from about a month ago…
Scanning for files from about %d months ago…
2011-08-16
Skeniranje za datotekami od do pred mesecem dni ...
Skeniranje za datotek iz približno% d mesecev nazaj ...
169.
Scanning for files from about a year ago…
Scanning for files from about %d years ago…
2011-08-16
Skeniranje za datotekami od približno letom dni ...
Skeniranje za datotekami od približno% d let nazaj ...
173.
_Resume Later
2011-08-16
Nadaljuj pozneje
179.
Restore given files
2011-08-16
Obnovi dane datoteke
180.
Immediately start a backup
2011-08-16
Takoj začni varnostno kopiranje
181.
Restore deleted files
2011-08-16
Obnovi izbrisane datoteke
183.
No directory provided
2011-08-16
Ni pogojenega imenika
184.
Only one directory can be shown at once
2011-08-16
Samo en imenik je lahko prikazan na enkrat
186.
You must provide a directory, not a file
2011-08-16
Navesti morate imenik, ne datoteke
188.
Scheduled backup delayed
2011-08-16
Načrtovano varnostno kopiranje z zakasnitvijo
190.
Connect to Server
2011-08-16
Povezovanje s strežnikom
193.
S_how password
2011-08-16
Pokaži geslo
194.
Location not available
2011-08-16
Lokacija ni na voljo
199.
_Restore…
2011-08-16
_Obnavljanje...
209.
Keep your files safe by backing up regularly
2011-08-16
Naj bodo vaše datoteke varne z rednim varnostnim kopiranjem
210.
Important documents, data, and settings can be protected by storing them in a backup. In the case of a disaster, you would be able to recover them from that backup.
2011-08-16
Pomembne dokumente, podatke in nastavitve se lahko zaščitite tako, da jih shranite v varnostno kopijo. V primeru nesreče se lahko obnovijo iz te varnostne kopije.
211.
_Don't Show Again
2011-08-16
_Ne prikaži ponovno
212.
_Open Backup Settings
2011-08-16
_Odprite nastavitve varnostnih kopij
213.
Backup completed
2011-08-16
Varnostno kopiranje končano
216.
Starting scheduled backup
2011-08-16
Začetek načrtovane varnostne kopije
223.
At least %d day
At least %d days
2011-08-17
Na vsaj %d dan
Na vsaj %d dni
240.
_Add
2011-08-17
_Dodaj
254.
_Choose Folder…
2011-08-17
_Izberi mapo...
292.
Home (%s)
2011-08-16
Domov (%s)
2011-08-16
Domov (% s)