Browsing Polish translation

138 of 160 results
138.
Look up your server address, port, username, and password and replace instances of <var>SERVER</var>, <var>PORT</var>, <var>USERNAME</var>, and <var>PASSWORD</var> in the example below with those respective values.
(itstool) path: item/p
Znajdź swój adres, port, nazwę użytkownika i[nbsp]hasło serwera, a[nbsp]następnie zastąp wystąpienia <var>SERWER</var>, <var>PORT</var>, <var>NAZWA_UŻYTKOWNIKA</var> i[nbsp]<var>HASŁO</var> w[nbsp]poniższym przykładzie tymi wartościami.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:62 C/restore-worst-case.page:71 C/restore-worst-case.page:79
138 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.