Browsing Polish translation

121 of 160 results
121.
If you backed up to a remote or cloud server, the syntax you use with <app>duplicity</app> will be different than the external drive example above. See below for how to connect to your chosen backup location.
(itstool) path: section/p
Jeśli kopia zapasowa jest na zdalnym serwerze lub w[nbsp]chmurze, to składnia polecenia <app>duplicity</app> będzie inna, niż w[nbsp]przypadku dysku zewnętrznego. Poniżej znajdują się instrukcje łączenia z[nbsp]wybranym położeniem kopii zapasowej.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:38
121 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.