Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
9099 of 160 results
90.
If for whatever reason you have a problem after trying to restore with the <gui style="checkbox">Restore files to original locations</gui> option, try restoring instead to a temporary directory and moving your files to where they belong.
(itstool) path: note/p
Jeśli z[nbsp]jakiegoś powodu wystąpił problem podczas przywracania za pomocą opcji <gui style="checkbox">Przywrócenie plików do pierwotnych położeń</gui>, to spróbuj przywrócić je do tymczasowego katalogu i[nbsp]z[nbsp]niego przenieść je na właściwe miejsca.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-full.page:32
91.
If that still doesn’t work, there are <link xref="restore-worst-case">more drastic things</link> you can try.
(itstool) path: note/p
Jeśli to nadal nie działa, to są <link xref="restore-worst-case">bardziej drastyczne kroki</link>, których można spróbować.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-23
Located in C/restore-full.page:33
92.
Restore a file that is no longer present
(itstool) path: info/desc
Przywracanie pliku, którego już nie ma
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:8
93.
Restoring a Lost File
(itstool) path: page/title
Przywracanie utraconego pliku
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:11
94.
Browse to the folder containing the file you lost.
(itstool) path: item/p
Przejdź do katalogu zawierającego utracony plik.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:13
95.
Click <guiseq><gui style="menuitem">File</gui><gui style="menuitem">Restore Missing Files…</gui></guiseq>.
(itstool) path: item/p
Kliknij <guiseq><gui style="menuitem">Plik</gui><gui style="menuitem">Przywróć brakujące pliki…</gui></guiseq>.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:14
96.
When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are in the backup but no longer in the folder.
(itstool) path: item/p
Okno <gui>Przywracanie</gui> wyszuka pliki w[nbsp]kopii zapasowej, których nie ma już w[nbsp]tym katalogu.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-lost.page:15
97.
When you see the file you want to restore appear, select it and click <gui style="button">Forward</gui>.
(itstool) path: item/p
Kiedy pojawi się plik, który ma zostać przywrócony, zaznacz go i[nbsp]kliknij przycisk <gui style="button">Dalej</gui>.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-lost.page:16
98.
You can restore lost files from the command line as well, if you remember what their filenames were:
(itstool) path: note/p
Można także przywrócić utracone pliki za pomocą wiersza poleceń, jeśli pamiętasz ich nazwy:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:19
99.
<_:span-1/>FILE1 FILE2
(itstool) path: note/screen
<_:span-1/>PLIK1 PLIK2
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-26
Located in C/restore-lost.page:20 C/restore-revert.page:22
9099 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Brunon Bierżeniuk, Cezar, Jerzy Spendel, Krzysiek Karolak, Mateusz Pogorzelski, Michael Terry, Michał Rzepiński, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Seweryn Sobieszyński, Łukasz Jernaś, Łukasz Szeremeta.