Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
153160 of 160 results
153.
Or to do all at once (make sure you have plenty of space!):
(itstool) path: section/p
Albo zrób wszystko naraz (upewnij się, że jest wystarczająco miejsca!):
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-25
Located in C/restore-worst-case.page:112
154.
Now you have either a <_:file-1/> or a <_:file-2/> volume (depending on whether you had to decrypt it or not). Use <_:cmd-3/> on whichever one you have to extract the individual patch files:
(itstool) path: section/p
Wynikiem jest wolumin <_:file-1/> lub <_:file-2/> (w[nbsp]zależności od tego, czy musiał zostać odszyfrowany). Wykonaj polecenie <_:cmd-3/> na woluminie, aby wypakować poszczególne pliki łat:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:115
155.
Or again, to do all at once:
(itstool) path: section/p
Albo znowu zrób wszystko naraz:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-25
Located in C/restore-worst-case.page:118
156.
Now the patch files will be in <_:file-1/> and <_:file-2/> folders. Each file that spanned multiple volumes will be in <_:file-3/>. Let’s say you backed up <_:file-4/>:
(itstool) path: section/p
Pliki łat będą w[nbsp]katalogach <_:file-1/> i[nbsp]<_:file-2/>. Wszystkie pliki rozciągnięte na kilka woluminów będą w[nbsp]<_:file-3/>. Jeśli plik w[nbsp]kopii zapasowej nazywa się <_:file-4/>:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:121
157.
To recover data from incremental backups, use <_:cmd-1/> to stitch the files together. See <_:cmd-2/> for usage.
(itstool) path: section/p
Aby przywrócić dane z[nbsp]kopii przyrostowej, wykonaj polecenie <_:cmd-1/> w[nbsp]celu połączenia plików w[nbsp]całość. <_:cmd-2/> zawiera więcej informacji o[nbsp]tym poleceniu.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:125
158.
Get more help
(itstool) path: info/desc
Więcej pomocy
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-23
Located in C/support.page:8
159.
If you have unanswered questions or a problem you don’t understand, please <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">ask about it</link> it in the support forum.
(itstool) path: page/p
<link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">Forum pomocy</link> umożliwia zadawanie pytań, na które nie ma gotowej odpowiedzi.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-23
Located in C/support.page:13
160.
Keep in mind that the people answering your questions are volunteers and that while <app>Déjà Dup</app> is intended to work well, it <link xref="license">comes with no warranty</link>. So please be polite and patient.
(itstool) path: page/p
Prosimy pamiętać, że na pytania odpowiadają ochotnicy, i[nbsp]chociaż <app>Déjà Dup</app> rozpowszechniany jest z[nbsp]nadzieją, że będzie użyteczny, to <link xref="license">nie ma jakiejkolwiek gwarancji</link>. W[nbsp]związku z[nbsp]tym prosimy o[nbsp]uprzejmość i[nbsp]cierpliwość.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/support.page:15
153160 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Brunon Bierżeniuk, Cezar, Jerzy Spendel, Krzysiek Karolak, Mateusz Pogorzelski, Michael Terry, Michał Rzepiński, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Seweryn Sobieszyński, Łukasz Jernaś, Łukasz Szeremeta.