Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
150159 of 160 results
150.
If you used a remote or cloud server to store your backup, first download all the <app>duplicity</app> files and place them in a folder on your computer. Then enter that folder in your terminal.
(itstool) path: section/p
Jeśli kopia zapasowa jest na zdalnym serwerze lub w[nbsp]chmurze, to najpierw pobierz wszystkie pliki <app>duplicity</app> i[nbsp]umieść je w[nbsp]katalogu na komputerze. Następnie przejdź do tego katalogu w[nbsp]terminalu.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:105
151.
<app>Duplicity</app> stores your data in small chunks called volumes. Some volumes belong to the periodic ‘full’ or fresh backups and others to the ‘inc’ or incremental backups. Starting with a full backup set of volumes at volume 1, you’ll need to restore files volume by volume.
(itstool) path: section/p
<app>Duplicity</app> przechowuje dane w[nbsp]małych fragmentach, zwanych woluminami. Niektóre woluminy należą do okresowych pełnych kopii zapasowych, a[nbsp]inne do kopii przyrostowych. Zaczynając od zestawu woluminów pełnej kopii zapasowej na 1. woluminie, będzie trzeba przywracać pliki wolumin po woluminie.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:107
152.
If you encrypted your backup, first you must decrypt the volume with <_:cmd-1/>. Say you have <_:file-2/>:
(itstool) path: section/p
Jeśli kopia zapasowa jest zaszyfrowana, najpierw należy odszyfrować wolumin za pomocą polecenia <_:cmd-1/>. Jeśli nazywa się on <_:file-2/>:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-25
Located in C/restore-worst-case.page:109
153.
Or to do all at once (make sure you have plenty of space!):
(itstool) path: section/p
Albo zrób wszystko naraz (upewnij się, że jest wystarczająco miejsca!):
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-25
Located in C/restore-worst-case.page:112
154.
Now you have either a <_:file-1/> or a <_:file-2/> volume (depending on whether you had to decrypt it or not). Use <_:cmd-3/> on whichever one you have to extract the individual patch files:
(itstool) path: section/p
Wynikiem jest wolumin <_:file-1/> lub <_:file-2/> (w[nbsp]zależności od tego, czy musiał zostać odszyfrowany). Wykonaj polecenie <_:cmd-3/> na woluminie, aby wypakować poszczególne pliki łat:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:115
155.
Or again, to do all at once:
(itstool) path: section/p
Albo znowu zrób wszystko naraz:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-25
Located in C/restore-worst-case.page:118
156.
Now the patch files will be in <_:file-1/> and <_:file-2/> folders. Each file that spanned multiple volumes will be in <_:file-3/>. Let’s say you backed up <_:file-4/>:
(itstool) path: section/p
Pliki łat będą w[nbsp]katalogach <_:file-1/> i[nbsp]<_:file-2/>. Wszystkie pliki rozciągnięte na kilka woluminów będą w[nbsp]<_:file-3/>. Jeśli plik w[nbsp]kopii zapasowej nazywa się <_:file-4/>:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:121
157.
To recover data from incremental backups, use <_:cmd-1/> to stitch the files together. See <_:cmd-2/> for usage.
(itstool) path: section/p
Aby przywrócić dane z[nbsp]kopii przyrostowej, wykonaj polecenie <_:cmd-1/> w[nbsp]celu połączenia plików w[nbsp]całość. <_:cmd-2/> zawiera więcej informacji o[nbsp]tym poleceniu.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:125
158.
Get more help
(itstool) path: info/desc
Więcej pomocy
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-23
Located in C/support.page:8
159.
If you have unanswered questions or a problem you don’t understand, please <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">ask about it</link> it in the support forum.
(itstool) path: page/p
<link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">Forum pomocy</link> umożliwia zadawanie pytań, na które nie ma gotowej odpowiedzi.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-23
Located in C/support.page:13
150159 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Brunon Bierżeniuk, Cezar, Jerzy Spendel, Krzysiek Karolak, Mateusz Pogorzelski, Michael Terry, Michał Rzepiński, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Seweryn Sobieszyński, Łukasz Jernaś, Łukasz Szeremeta.