Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
113122 of 160 results
113.
Open a <app>Terminal</app> window by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq>.
(itstool) path: item/p
Otwórz <app>Terminal</app> naciskając klawisze <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq>.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-24
Located in C/restore-worst-case.page:24
114.
Create the directory in which you will place your restored files. This guide will use <_:file-1/>:
(itstool) path: item/p
Utwórz katalog do umieszczenia przywróconych plików. W[nbsp]tym podręczniku to <_:file-1/>:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:25
115.
Restoring with Duplicity
(itstool) path: section/title
Przywracanie za pomocą programu Duplicity
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-24
Located in C/restore-worst-case.page:30
116.
On the assumption that <app>Déjà Dup</app> is just not working for you right now, you’re going to use the command line tool <app>duplicity</app> that is used by <app>Déjà Dup</app> behind the scenes to back up and restore your files.
(itstool) path: section/p
Jeśli <app>Déjà Dup</app> po prostu nie działa w[nbsp]tej chwili poprawnie, to należy użyć narzędzia wiersza poleceń <app>duplicity</app>, wykorzystywanego przez <app>Déjà Dup</app> do wykonywania kopii zapasowych i[nbsp]przywracania plików.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:32
117.
If you want more information about <app>duplicity</app> than presented here, run <cmd>man duplicity</cmd>.
(itstool) path: note/p
Polecenie <cmd>man duplicity</cmd> wyświetli więcej informacji o[nbsp]<app>duplicity</app>, niż jest podanych tutaj.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:34
118.
The first thing we’ll try is a simple restore of all your data. Assuming your files are on an external drive mounted as <_:file-1/> and you chose to encrypt the backup, try this:
(itstool) path: section/p
Najpierw spróbujemy po prostu przywrócić wszystkie dane. Jeśli pliki są na zewnętrznym dysku zamontowanym jako <_:file-1/> i[nbsp]zostały zaszyfrowane, wykonaj:
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:36
119.
If you didn’t encrypt the backup, add <_:cmd-1/> to the command.
(itstool) path: section/p
Jeśli kopia zapasowa nie jest zaszyfrowana, dodaj <_:cmd-1/> do polecenia.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-24
Located in C/restore-worst-case.page:39
120.
Other Backup Locations
(itstool) path: section/title
Inne położenia kopii zapasowej
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-06-24
Located in C/restore-worst-case.page:42
121.
If you backed up to a remote or cloud server, the syntax you use with <app>duplicity</app> will be different than the external drive example above. See below for how to connect to your chosen backup location.
(itstool) path: section/p
Jeśli kopia zapasowa jest na zdalnym serwerze lub w[nbsp]chmurze, to składnia polecenia <app>duplicity</app> będzie inna, niż w[nbsp]przypadku dysku zewnętrznego. Poniżej znajdują się instrukcje łączenia z[nbsp]wybranym położeniem kopii zapasowej.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:43
122.
Remember to add <_:cmd-1/> to any example commands if your backup is not encrypted.
(itstool) path: note/p
Pamiętaj o[nbsp]dodaniu <_:cmd-1/> do każdego przykładowego polecenia, jeśli kopia zapasowa nie jest zaszyfrowana.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2017-08-03
Located in C/restore-worst-case.page:44
113122 of 160 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Brunon Bierżeniuk, Cezar, Jerzy Spendel, Krzysiek Karolak, Mateusz Pogorzelski, Michael Terry, Michał Rzepiński, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Seweryn Sobieszyński, Łukasz Jernaś, Łukasz Szeremeta.