Translations by Antoni Kudelski

Antoni Kudelski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5154 of 54 results
155.
Or again, to do all at once:
2012-03-28
Lub ponownie, aby zrobić wszystko na raz:
158.
Get more help
2012-03-28
Uzyskaj więcej pomocy
159.
If you have unanswered questions or a problem you don’t understand, please <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">ask about it</link> it in the support forum.
2012-03-28
Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytania lub problem którego nie rozumiesz, proszę <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">zapytaj</link> o niego na forum wsparcia.
160.
Keep in mind that the people answering your questions are volunteers and that while <app>Déjà Dup</app> is intended to work well, it <link xref="license">comes with no warranty</link>. So please be polite and patient.
2012-03-28
Należy pamiętać, że ludzie którzy odpowiadają na Twoje pytania są ochotnikami, natomiast <app>Déjà Dup</app> ma działać dobrze, nie posiadając <link xref="license">żadnej gwarancji</link>. Więc proszę być uprzejmym i cierpliwym.