Browsing Slovenian translation

9 of 290 results
9.
This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative entries are relative to the user’s home directory.
Seznam map, ki so vključene v ustvarjanje varnostne kopije. Vrednosti $DOMOV, $NAMIZJE, $DOKUMENTI, $PREJETO, $GLASBA, $SLIKE, $SOUPORABA, $PREDLOGE, $SMETI in $VIDEO so določene kot posebne mape v mapi uporabnika. Relativne vrednosti so relativne glede na uporabnikovo domačo mapo.
Translated and reviewed by Matej Urbančič on 2011-07-08
Located in ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:2
9 of 290 results

This translation is managed by Slovenian launchpad translation team, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.