Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 186 results
49.
Folder type
2011-07-07
Vrsta mape
50.
Whether the backup location is a mounted external volume or a normal folder.
2011-07-08
Ali je mesto varnostne kopije priklopljen zunanji nosilec oziroma običajna mapa na notranjem disku.
51.
Relative path under the external volume
2011-07-07
Relativna pot do zunanjega nosilca
52.
If the backup location is on an external volume, this is the path of the folder on that volume.
2011-07-07
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij na zunanji napravi, je to mesto določeno s polno potjo do nosilca.
53.
Unique ID of the external volume
2011-07-07
Enoznačen ID za zunanji nosilec
54.
If the backup location is on an external volume, this is its unique filesystem identifier.
2011-09-02
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij zunanji nosilec, je to mesto določeno z enoznačnim določilom datotečnega sistema.
2011-07-07
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij na zunanji napravi, je to mesto določeno z enoznačnim določilom datotečnega sistema.
55.
Full name of the external volume
2011-09-02
Polno ime zunanjega nosilca
56.
If the backup location is on an external volume, this is the volume’s longer descriptive name.
2011-07-07
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij na zunanji napravi, je to mesto označeno z daljšim opisom nosilca.
57.
Short name of the external volume
2011-07-07
Kratko ime zunanjega nosilca
58.
If the backup location is on an external volume, this is the volume’s shorter name.
2011-07-07
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij na zunanji napravi, je to mesto označeno z kratkim imenom nosilca.
59.
Icon of the external volume
2011-09-02
Ikona zunanjega nosilca
60.
If the backup location is on an external volume, this is the volume’s icon.
2011-07-07
V primeru, da je mesto shranjevanja varnostnih kopij na zunanji napravi, je to mesto označeno s posebno ikono nosilca.
61.
Obsolete
2011-07-07
Zastarelo
63.
Scanning…
2011-07-07
Preiskovanje ...
64.
Restore Missing Files…
2011-07-07
Obnovi manjkajoče datoteke ...
65.
Restore deleted files from backup
2011-07-07
Obnova izbrisanih datotek iz varnostne kopije
66.
Revert to Previous Version…
Revert to Previous Versions…
2011-07-07
Povrni na predhodne različice ...
Povrni na predhodno različico ...
Povrni na predhodni različici ...
Povrni na predhodne različice ...
67.
Restore file from backup
Restore files from backup
2011-07-07
Obnovi datoteke iz varnostne kopije
Obnovi datoteko iz varnostne kopije
Obnovi datoteki iz varnostne kopije
Obnovi datoteke iz varnostne kopije
69.
Backup will begin when %s becomes connected.
2011-07-07
Ustvarjanje varnostne kopije bo začeto, ko bo vzpostavljena povezava za %s.
70.
Backup will begin when a network connection becomes available.
2011-07-08
Ustvarjanje varnostnih kopij bo začeto ob vzpostavitvi povezave.
71.
Backup location not available
2011-07-07
Mesto za ustvarjanje varnostne kopije ni na voljo
73.
Waiting for ‘%s’ to become connected…
2011-07-07
Čakanje povezavo z '%s' ...
74.
Rackspace Cloud Files
2011-07-07
Datoteke v oblaku Rackspace
75.
%s on Rackspace Cloud Files
2011-07-07
Mapa %s v oblaku Rackspace
76.
Permission denied
2011-07-07
Ni ustreznih dovoljenj
79.
_API access key
2012-07-31
Ključ _API za dostop
80.
S_how API access key
2012-07-31
_Pokaži ključ _API za dostop
2011-07-07
_Pokažo API ključ za dostop:
81.
_Remember API access key
2012-07-31
_Zapomni si ključ API za dostop
2011-07-07
_Zapomni si API ključ za dostop
88.
S_how secret access key
2011-07-07
_Pokaži skrivni ključ za dostop
89.
_Remember secret access key
2011-07-07
_Zapomni si skrivni ključ za dostop
90.
Ubuntu One
2011-07-07
Ubuntu One
91.
%s on Ubuntu One
2011-07-07
Mapa %s na Ubuntu One
92.
Connect to Ubuntu One
2011-07-07
Poveži se z Ubuntu One
93.
Sign into Ubuntu One…
2011-07-07
Prijava v Ubuntu One ...
94.
Could not find backup tool in %s. Your installation is incomplete.
2012-06-10
Orodja za ustvarjanje varnostnik kopij v %s ni mogoče najti. Namestitev ni uspešno dokončana.
95.
Could not load backup tool. Your installation is incomplete.
2012-06-10
Orodja za ustvarjanje varnostnik kopij ni mogoče najti. Namestitev ni uspešno dokončana.
96.
Backup tool is broken. Your installation is incomplete.
2012-06-10
Orodja za ustvarjanje varnostnik kopij je okvarjeno. Namestitev ni uspešno dokončana.
97.
Could not start backup tool
2012-06-10
Ni mogoče začeti orodja za ustvarjanje varnostnik kopij.
98.
Home (%s)
2012-07-31
Domača mapa (%s)
99.
Home
2011-07-08
Domača mapa
100.
Trash
2011-07-07
Smeti
102.
Restoring files…
2011-07-07
Obnavljanje datotek ...
104.
Backing up…
2011-07-08
Ustvarjanje varnostnih kopij ...
105.
Restoring…
2011-07-07
Obnavljanje ...
106.
Checking for backups…
2011-07-08
Preverjanje za varnostne kopije ...
107.
Listing files…
2011-07-08
Izpisovanje seznama datotek …
108.
Preparing…
2011-07-07
Pripravljanje ...