Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 186 results
~
Without duplicity, Déjà Dup Backup Tool cannot function. It will close now.
2011-07-08
Brez programa duplicity, orodje Déjà Dup ne deluje. Program se bo končal.
~
Could not understand duplicity version.
2011-07-08
Ni mogoče strojno razbrati različice programa duplicity.
~
Could not understand duplicity version ‘%s’.
2011-07-08
Ni mogoče strojno razbrati različice programa duplicity ‘%s’.
~
You must specify a Rackspace container in your preferences.
2011-07-08
Vsebnik računa Rackspace mora biti določen med možnostmi.
~
Duplicity’s version is too old
2011-07-07
Različica programa Duplicity je zastarela
~
Could not run duplicity
2011-07-07
Ni mogoče zagnati programa duplicity
~
The first time Déjà Dup checked whether it should prompt about backing up
2011-07-07
Med zagonom program Déjà Dup preveri ali naj opozori o ustvarjanju varnostnih kopij
1.
Backup
2011-07-07
Ustvari varnostno kopijo
2011-07-07
2011-07-07
Varnostne kopije
2.
Déjà Dup Backup Tool
2011-07-07
Orodje Déjà Dup za ustvarjanje varnostnih kopij
3.
Change your backup settings
2011-07-07
Spremeni nastavitve varnostnih kopij
4.
déjà;deja;dup;
2012-12-09
déjà;deja;dup;varnostna;kopija;arhiv;backup;
2011-09-02
déjà;deja;dup;varnostna;kopija;arhiv
5.
Back Up Now
2011-07-07
Ustvari varnostno kopijo
6.
Backup Monitor
2011-07-07
Nadzor varnostnih kopij
7.
Schedules backups at regular intervals
2011-07-07
Določanje urnika ustvarjanja varnostnih kopij
9.
This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative entries are relative to the user’s home directory.
2011-07-08
Seznam map, ki so vključene v ustvarjanje varnostne kopije. Vrednosti $DOMOV, $NAMIZJE, $DOKUMENTI, $PREJETO, $GLASBA, $SLIKE, $SOUPORABA, $PREDLOGE, $SMETI in $VIDEO so določene kot posebne mape v mapi uporabnika. Relativne vrednosti so relativne glede na uporabnikovo domačo mapo.
11.
This list of directories will not be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative entries are relative to the user’s home directory.
2011-07-08
Seznam map, ki so izključene iz ustvarjanja varnostne kopije. Vrednosti $DOMOV, $NAMIZJE, $DOKUMENTI, $PREJETO, $GLASBA, $SLIKE, $SOUPORABA, $PREDLOGE, $SMETI in $VIDEO so določene kot posebne mape v mapi uporabnika. Relativne vrednosti so relativne glede na uporabnikovo domačo mapo.
12.
Whether the welcome screen has been dismissed
2011-07-08
Ali se pozdravno okno pokaže
13.
Whether to request the root password
2011-07-08
Ali naj dejanje zahteva skrbniško geslo
14.
Whether to request the root password when backing up from or restoring to system folders.
2011-07-08
Ali naj bo zahtevano skrbniško geslo ob ustvarjanju in obnavljanju varnostne kopije sistemskih map.
15.
The last time Déjà Dup was run
2011-07-07
Čas zadnjega zagona programa Déjà Dup
16.
The last time Déjà Dup was successfully run. This time should be in ISO 8601 format.
2011-07-07
Čas zadnjega uspešnega zagona programa Déjà Dup. Čas mora biti zapisan v zapisu ISO 8601.
17.
The last time Déjà Dup backed up
2011-07-07
Čas zadnjega ustvarjanja varnostnih datotek z Déjà Dup
18.
The last time Déjà Dup successfully completed a backup. This time should be in ISO 8601 format.
2011-07-07
Čas zadnjega uspešnega ustvarjanja varnostnih kopij s programom Déjà Dup. Čas mora biti zapisan v zapisu ISO 8601.
19.
The last time Déjà Dup restored
2011-07-07
Čas zadnje obnovitve datotek z Déjà Dup
20.
The last time Déjà Dup successfully completed a restore. This time should be in ISO 8601 format.
2011-07-07
Čas zadnjega zadnje obnovitve datotek varnostnih kopij s programom Déjà Dup. Čas mora biti zapisan v zapisu ISO 8601.
21.
Whether to periodically back up
2011-07-08
Ali naj se varnostne kopije ustvarjajo na določen časovni razmik
22.
Whether to automatically back up on a regular schedule.
2011-07-08
Ali naj se varnostne kopije ustvarjajo po urniku
23.
How often to periodically back up
2011-07-07
Kako pogosto naj se izvaja ustvarjanje varnostnih kopij
24.
The number of days between backups.
2011-07-07
Število dni med ustvarjanjem varnostnih kopij.
29.
How long to keep backup files
2011-07-07
Kako dolgo naj se varnostne kopije hranijo
30.
The number of days to keep backup files on the backup location. A value of 0 means forever. This is a minimum number of days; the files may be kept longer.
2011-07-07
Najmanjše število dni hranjenja datotek varnostnih kopij. Vrednost nič pomeni trajno shranjevanje.
31.
How long to wait between full backups
2012-07-31
Kako dolg naj bo časovni razmik med ustvarjanjem varnostnih kopij.
32.
Déjà Dup needs to occasionally make fresh full backups. This is the number of days to wait between full backups.
2012-07-31
Program Déjà Dup občasno ustvari polne varnostne kopije. Nastavitev določa število dni med njimi.
33.
Type of location to store backup
2011-07-07
Vrsta mesta za shranjevanje varnostnih kopij
34.
The type of backup location. If ‘auto’, a default will be chosen based on what is available.
2011-07-08
Vrsta mesta ustvarjanja varnostnih kopij. Možnost ‘samodejno’ določa privzeto mesto med razpoložljivimi možnostmi.
35.
Amazon S3 Access Key ID
2012-07-31
ID ključa za dostop na Amazon S3
37.
The Amazon S3 bucket name to use
2011-07-07
Ime Amazon S3 za uporabo
39.
The Amazon S3 folder
2011-07-07
Mapa Amazon S3
40.
An optional folder name to store files in. This folder will be created in the chosen bucket.
2011-07-07
Izbirno ime mape za shranjevanje datotek. Mapa bo ustvarjena znotraj izbrane poti.
2011-07-07
Izbirno ime mape za shranjevanje datotek. Mapa bo ustvarjane znotraj izbrane poti.
41.
The Rackspace Cloud Files container
2011-07-07
Vsebnik za datoteke v oblaku Rackspace
43.
Your Rackspace username
2011-07-08
Uporabniško ime računa Rackspace
44.
This is your username for the Rackspace Cloud Files service.
2011-07-08
Vrednost določa uporabniško ime storitve v oblaku Rackspace.
45.
The Ubuntu One folder
2011-07-07
Mapa Ubuntu One
46.
The folder name to store files in. If ‘$HOSTNAME’, it will default to a folder based on the name of the computer.
2011-07-08
Ime mape, kjer so shranjene datoteke. Vrednost ‘$IME-GOSTITELJA’, določa privzeto mapo na gostitelju s tem imenom.
47.
Backup location
2011-07-07
Mesto varnostnih kopij
48.
Location in which to hold the backup files.
2011-07-07
Mesto, kjer naj se hranijo varnostne kopije