Browsing Norwegian Bokmal translation

14 of 4 results
44.
This module detects any running instant messenger and updates your status with regards to the track you are listening to. Supported messengers are:
(no translation yet)
Suggestions:
Denne modulen oppdagar kjørande lynmeldingsprogram og oppdaterer statusen din til informasjon om sporet du høyrer på. Støtta klientar er:
Norwegian Nynorsk decibel in Decibel Audio Player trunk by Jon Stødle on 2008-04-22
Located in ../src/modules/IMStatus.py:342
46.
You can set the status to any text you want. Before setting it, the module replaces all fields of the form {field} by their corresponding value. Available fields are:
(no translation yet)
Suggestions:
Du kan endre statusen til kva tekst til det du vil. Før modulen endrar han, endrar modulen alle felta i skjemaet med deira tilhøyrande verdi: Moglege felt er:
Norwegian Nynorsk decibel in Decibel Audio Player trunk by Jon Stødle on 2008-04-22
Located in ../src/modules/IMStatus.py:346 ../src/modules/Twitter.py:124
54.
[paused]
(no translation yet)
Suggestions:
[pausa]
Norwegian Nynorsk decibel in Decibel Audio Player trunk by Jon Stødle on 2008-04-22
Located in ../src/modules/StatusbarTitlebar.py:72
89.
Usage
(no translation yet)
Suggestions:
Bruk
Norwegian Nynorsk decibel in Decibel Audio Player trunk by Jon Stødle on 2008-04-22
Located in ../src/modules/FileExplorer.py:564 ../src/modules/Library.py:709
14 of 4 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jørgen Johansen, mamaar.