Translations by akturk

akturk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
11.
query and manipulate user account information
2012-05-25
kullanıcı hesap bilgilerini sorgulama değiştirme
37.
collection of recompression utilities
2012-05-25
yeniden sıkıştırma araçları koleksiyonu
111.
Apache HTTP Server common files
2012-05-25
Apache HTTP Sunucusu ortak dizinler
143.
symptom scripts for apport
2012-05-25
apport için belirti betikleri
149.
Script to create state bundles
2012-05-25
Durum paketleri oluşturmak için betik
167.
transaction based package management service
2012-05-25
işlem tabanlı paket yönetim hizmeti
172.
data files for clients
2012-05-25
İstemciler için veri dizinleri
187.
Hardware architecture detector
2012-05-25
Donanım mimarisi dedektörü
200.
American, British and Canadian spellings are included.
2012-05-25
Amerikan, İngiliz ve Kanada imla kontrolleri dahildir
201.
Delayed job execution and batch processing
2012-05-25
Gecikmiş iş yürütme ve toplu işlem
205.
This package contains the core components of GNOME Accessibility.
2012-05-25
Bu paket, GNOME Erişilebilirlik temel bileşenleri içerir
207.
Assistive Technology Service Provider Interface (Documentation)
2012-05-25
Yardımcı teknolojiler Servis Sağlayıcı arayüzü (Belgeler)
257.
A tool for generating GNU Standards-compliant Makefiles
2012-05-25
GNU standartlarına uyumlu Makefile üretmek için bir araç
274.
Avahi IPv4LL network address configuration daemon
2012-05-25
Avahi IPv4LL ağ adresi yapılandırması artalan süreci
276.
Avahi mDNS/DNS-SD daemon
2012-05-25
Avahi mDNS/DNS-SD artalan süreci
280.
Avahi browsing, publishing and discovery utilities
2012-05-25
Avahi tarama, yayıncılık ve keşfetme araçları
366.
Window matching library - debugging symbols
2012-05-25
Pencere eşleşen kütüphanesi - hata ayıklama sembolleri
367.
This package contains debugging symbols for the daemon and library.
2012-05-25
Bu paket, artalan süreci ve kitaplık için hata ayıklama sembolleri içerir.
638.
debugging symbols for CMake
2012-05-26
CMake için hata ayıklama sembolleri
639.
This package provides CMake debugging symbols.
2012-05-26
Bu paket CMake hata ayıklama sembollerini sağlamaktadır