Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
14 of 4 results
1565.
The goal of Automake is to remove the burden of Makefile maintenance from the back of the individual GNU maintainer (and put it on the back of the Automake maintainer).
Description
Cieľom Autmake je odstrániť bremeno údržby súborov Makefile z ramien jednotlivých správcov GNU (a uložiť ho na ramená správcu Automake).
Translated by Michael Vogt on 2016-04-08
Located in Package: automake1.11 Package: automake-1.15
19280.
See the dbus description for more information about D-Bus in general.
Description
Viac informácií o D-Bus vo všeobecnosti nájdete v popise balíka dbus.
Translated by Michael Vogt on 2009-07-20
Located in Package: python3-dbus-tests Package: python-dbus-tests Package: libdbus-java Package: dbus-java-bin
19793.
The original purpose of the ECMNET project was to make Richard Brent's prediction true, i.e. to find a factor of 50 digits or more by ECM. This goal was attained on September 14, 1998, when Conrad Curry found a 53-digit factor of 2^677-1 c150 using George Woltman's mprime program. The new goal of ECMNET is now to find other large factors by ecm, mainly by contributing to the Cunningham project, most likely the longest, ongoing computational project in history according to Bob Silverman. A new record was set by Nik Lygeros and Michel Mizony, who found in December 1999 a prime factor of 54 digits using GMP-ECM.
Description
Pôvodným účelom projektu ECMNET bolo splnenie predpovede Richarda Brenta, t.j. nájdenie rozkladu 50 alebo viac číslic pomocou ECM. Tento cieľ bol dosiahnutý 14. septembra 1998, kedy Conrad Curry našiel 53-číslicový rozklad 2^677-1 c150 pomocou programu Georga Woltmana. Novým cieľom ECMNETu je teraz nájsť iné veľké rozklady pomocou ECM, najmä prispievaním do projektu Cunningham, čo je podľa Boba Silvermana pravdepodobne najdlhšie bez prerušenia bežiaci výpočtový projekt v dejinách. Nový rekord dosiahli Nik Lygeros a Michel Mizony, ktorí našli v decembri 1999 prvočíselný rozklad 54 číslic pomocou GMP-ECM.
Translated by Michael Vogt on 2015-06-02
Located in Package: libecm1-dev-common Package: libecm1-dev Package: libecm1 Package: gmp-ecm
42694.
Security-enhanced Linux is a patch of the Linux kernel and a number of utilities with enhanced security functionality designed to add mandatory access controls to Linux. The Security-enhanced Linux kernel contains new architectural components originally developed to improve the security of the Flask operating system. These architectural components provide general support for the enforcement of many kinds of mandatory access control policies, including those based on the concepts of Type Enforcement, Role-based Access Control, and Multi-level Security.
Description
SELinux je záplata linuxového jadra a množstva nástrojov s rozšírenou bezpečnostnou funkcionalitou určená na pridanie povinného riadenia prístupu do Linuxu. Jadro so SELinux obsahuje nové komponenty pôvodne vyvinuté na zlepšenie bezpečnosti operačného systému Flask. Tieto architekturálne komponenty poskytujú všeobecnú podporu vynucovania mnohých druhov politík povinného riadenia prístupu vrátane tých, ktoré sú založené na koncepte vynútenia typu, riadenia prístupu na základe rolí a viacvrstvovej bezpečnosti.
Translated by Michael Vogt on 2008-12-02
Located in Package: semanage-utils Package: ruby-semanage Package: python3-semanage Package: python-semanage
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michael Vogt, helix84.