Translations by Tomas Brabenec

Tomas Brabenec has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
1.
perl script to convert an addressbook to VCARD file format
2008-03-08
perlovský skript pro převod adresáře do formátu VCARD
2.
2vcard is a little perl script that you can use to convert the popular vcard file format. Currently 2vcard can only convert addressbooks and alias files from the following formats: abook,eudora,juno,ldif,mutt, mh and pine.
2008-03-08
2vcard je malý perlovský skript, který je možné použít k převodu do oblíbeného formátu vcard. V tuto chvíli umí 2vcard převádět adresáře z těchto formátů: abook,eudora,juno,ldif,mutt, mh and pine.
50.
This package contains the documentation in HTML and PDF format.
2008-03-08
Tento balík obsahuje dokumentaci ve formátu HTML a PDF.
97.
abook is a text-based ncurses address book application. It provides many different fields of user info. abook is designed for use with mutt, but can be used independently.
2008-03-08
abook, textová aplikace v ncurses, je adresář, umožnující zaznamenat mnoho různých údajů o uživateli. abook byl navržen pro použití s mutt, ale může být použit i nezávisle.
162.
This package contains the documentation for ACL2.
2008-03-08
Tento balík obsahuje dokumentaci k ACL2.
467.
"pico" is a simple but powerful text editor. It was originally the pine composer, the editor used by the pine email client for writing email messages.
2008-03-12
"pico" je jednoduchý, ale velmi mocný, textový editor používaný v emailovém klientu pine pro psaní emailových zpráv.