Translations by Balázs Úr

Balázs Úr has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 144 results
1.
Fraunhofer FDK AAC Codec Library - frontend binary
2015-04-03
Fraunhofer FDK AAC kodek programkönyvtár - előtétprogram bináris
2.
This package contains a frontend binary capable of encoding WAVE files using the Fraunhofer FDK AAC Codec Library.
2015-04-05
Ez a csomag tartalmazza a WAVE fájlok kódolására képes előtétprogram binárist, amely a Fraunhofer FDK AAC kodek programkönyvtárat használja.
3.
The Advanced Bash-Scripting Guide
2015-03-10
A speciális Bash-parancsfájlíró útmutató
2011-10-26
A Haladó Bash-Szkriptelő Felhasználói Útmutató
4.
An in-depth exploration of the art of shell scripting.
2015-04-05
A héj parancsfájlírás művészetének nagyon alapos bemutatása.
2011-10-26
A shellszkriptelés művészetének nagyon alapos bemutatása.
5.
This tutorial assumes no previous knowledge of scripting or programming, but progresses rapidly toward an intermediate/advanced level of instruction ... all the while sneaking in little snippets of UNIX(R) wisdom and lore. It serves as a textbook, a manual for self-study, and a reference and source of knowledge on shell scripting techniques. The exercises and heavily-commented examples invite active reader participation, under the premise that the only way to really learn scripting is to write scripts.
2015-04-05
Ez az oktatóanyag nem feltételez semmilyen előzetes parancsfájlírási vagy programozói tudást, de a folyamat gyorsan halad a középhaladó/haladó szintű utasítások felé… mindeközben a UNIX(R) bölcsesség és tudomány kicsi részletébe settenkedik. Mindezt szövegkönyvként, önálló tanulásra alkalmas kézikönyvként, valamint hivatkozásként, illetve a tudás forrásaként szolgálja a héj parancsfájlírási technikákhoz. A feladatok és a megjegyzésekkel gazdagon ellátott példák ösztönzik az aktív olvasó részvételét azon elv alapján, hogy a parancsfájlírás megtanulásának egyetlen valódi módja a parancsfájlok írása.
6.
This book is suitable for classroom use as a general introduction to programming concepts.
2015-04-05
Ez a könyv alkalmas tantermi használatra egy általános bevezetőként a programozási fogalmakba.
7.
de novo, parallel, sequence assembler for short reads
2015-04-05
ismételt, párhuzamos, szekvencia összerakó rövid olvasásokhoz
8.
ABySS is a de novo, parallel, sequence assembler that is designed for short reads. It may be used to assemble genome or transcriptome sequence data. Parallelization is achieved using MPI, OpenMP and pthread.
2015-04-05
Az ABySS egy ismételt, párhuzamos, szekvencia összerakó, amelyet rövid olvasásokhoz terveztek. Használható génállományok vagy transzkriptóma szekvenciaadatok összerakásához. A párhuzamosítás MPI, OpenMP és pthread használatával érhető el.
9.
archive file manipulation program
2015-04-03
archívumfájl kezelő program
10.
Afio manipulates groups of files, copying them within or between filesystems and an afio archive.
2015-04-05
Az Afio fájlok csoportját kezeli, átmásolva azokat a fájlrendszereken és afio archívumokon belül vagy azok között.
11.
Afio archives are portable as they contain only ASCII-formatted header information. Afio makes cpio-format archives. Afio deals somewhat gracefully with input data corruption. Afio supports multi-volume archives during interactive operation. Afio can make compressed archives that are much safer than compressed tar or cpio archives.
2015-04-05
Az Afio archívumok hordozhatók, mivel kizárólag ASCII formátumú fejlécinformációkat tartalmaznak. Az Afio cpio-formátumú archívumokat hoz létre. Az Afio valamivel elegánsabban foglalkozik a bemeneti adatok megsérülésével. Támogatja a többkötetes archívumokat az interaktív működés közben. Az Afio képes tömörített archívumokat készíteni, amelyek sokkal biztonságosabbak a tömörített tar vagy cpio archívumoknál.
12.
Afio is best used as an `archive engine' in a backup script.
2015-04-05
Az Afio legjobb használata „archiváló motorként” történhet egy biztonsági mentést végző parancsfájlban.
13.
HTML photo album generator with theme support
2015-04-05
HTML fényképalbum előállító tématámogatással
2011-10-26
HTML fotóalbum generátor tématámogatással
14.
Album is a perl script that can create HTML photo albums for your directories of images. It supports themes that determine the visual appearance of the albums. Album creates thumbnails if necessary, and 'medium sized' versions of images for web viewing to avoid large downloads of original images. You can also customize your photo albums in many other ways.
2015-04-05
Az Album egy perl parancsfájl, amely HTML fényképalbumokat képes létrehozni a képeit tartalmazó könyvtárakhoz. Támogatja a témákat, amelyek az albumok kinézetét határozzák meg. Ha szükséges, az Album bélyegképeket is készít, illetve „közepes méretű” képeket a webes megtekintéshez, hogy ne kelljen letölteni a nagyobb méretű képállományokat. A fényképalbumok számos más módon is személyre szabhatók.
2015-04-02
Az Album egy perl parancsfájl, amely HTML fotóalbumokat képes létrehozni a képeit tartalmazó könyvtárakhoz. Támogatja a témákat, amelyek az albumok kinézetét határozzák meg. Ha szükséges, az Album bélyegképeket is készít, illetve „közepes méretű” képeket a webes megtekintéshez, hogy ne kelljen letölteni a nagyobb méretű képállományokat. A fényképalbumok számos más módon is személyre szabhatók.
15.
This program doesn't require a web server to work. Once the HTML is generated, you can put it in your "www" directory.
2015-04-05
Ennek a programnak a működéséhez nincs szükség webkiszolgálóra. Ha a HTML fájlok létrejöttek, helyezze el azokat a „www” mappájába.
2011-10-26
Ennek a programnak a működéséhez nincs szükség webszerverre. Ha a HTML fájlok létrejöttek, helyezze el azokat a „www” mappájába.
16.
themes, plugins and translations for album
2015-04-05
témák, bővítmények és fordítások az albumhoz
17.
Album is a perl script that can create HTML photo albums for your directories of images. This package provides themes, plugins and translations for Album.
2015-04-05
Az Album egy perl parancsfájl, amely HTML fényképalbumokat képes létrehozni a képeit tartalmazó könyvtárakhoz. Ez a csomag biztosítja a témákat, bővítményeket és fordításokat az Album programhoz.
18.
The available languages are Catalan, Chinese, Czech, German, Spanish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Korean, Dutch, Polish, Russian, Swedish Chef, and Leet Hacker. The original Album package is in English.
2015-04-05
Az elérhető nyelvek a következők: katalán, kínai, cseh, német, spanyol, francia, héber, magyar, olasz, koreai, holland, lengyel, orosz, svéd, chef és Leet Hacker. Az eredeti Album csomag angolul van.
19.
Theme's demo site: http://davepics.com/Theme_Album Translations status: http://marginalhacks.com/Hacks/album/Languages.html Screenshots of themes: http://davepics.com/Theme_Album/
2015-04-05
A témák bemutató oldala: http://davepics.com/Theme_Album A fordítás állapota: http://marginalhacks.com/Hacks/album/Languages.html A témák képernyőképei: http://davepics.com/Theme_Album/
20.
Standalone 3D first person online deathmatch shooter
2015-04-05
Önálló 3D-s belső nézetű internetes öldökölős lövöldözős játék
21.
This package installs the SDL client for Alien Arena.
2011-10-26
Ez a csomag az Alien Arena SDL kliensét telepíti.
22.
Game data files for Alien Arena
2011-10-26
Az Alien Arena játék adatfájljai
23.
This package installs the data, botinfo, and arena files needed to run Alien Arena.
2011-10-26
Ez a csomag az Alien Arena futtatásához szükséges adat, botinfo és arena fájlokat telepíti.
24.
Dedicated server for Alien Arena
2011-10-26
Dedikált szerver az Alien Arénához
25.
ALIEN ARENA is a standalone 3D first person online death-match shooter crafted from the original source code of Quake II and Quake III, released by id Software under the GPL license. With features including 32-bit graphics, a new particle engine and effects, light blooms, reflective water, hi-resolution textures and skins, and hi-poly models and stain maps, ALIEN ARENA pushes the envelope of graphical beauty rivaling today's top games.
2015-04-05
Az ALIEN ARENA egy önálló 3D-s belső nézetű online is játszható lövöldözős játék, amelyet az id Software által GPL licenc alatt kiadott Quake II és Quake III eredeti forráskódjából alakítottak ki. Az alábbi funkciókkal, mint például a 32-bites grafikák, új részecske motor és hatások, fényhatások, visszatükröződő víz, nagy felbontású textúrák és felszínek, magas poligon számú modellek, részletgazdag térképek, az ALIEN ARENA grafikai szépségében is felveszi a versenyt napjaink új játékaival.
26.
This package installs the dedicated server for Alien Arena.
2011-10-26
Ez a csomag telepíti az Alien Arena dedikált szerverét.
27.
ALSA software loaders for specific hardware
2015-04-05
ALSA szoftverbetöltők különleges hardverekhez
28.
A collection of software loaders for specific hardware:
2015-04-05
Szoftverbetöltők gyűjteménye különleges hardverekhez:
29.
cspctl - Sound Blaster 16 ASP/CSP control program hdsploader - firmware loader for the RME Hammerfall DSP cards mixartloader - firmware loader for Digigram's miXart board sound drivers pcxhrloader - firmware loader for Digigram pcxhr compatible soundcards sscape_ctl - SoundScape control utility and firmware loader usx2yloader - firmware loader for Tascam USX2Y USB soundcards vxloader - firmware loader for Digigram VX soundcards
2015-04-05
cspctl - Sound Blaster 16 ASP/CSP vezérlőprogram hdsploader - firmware betöltő az RME Hammerfall DSP kártyákhoz mixartloader - firmware betöltő a Digigram miXart alaplapi hangmeghajtókhoz pcxhrloader - firmware betöltő a Digigram pcxhr kompatibilis hangkártyákhoz sscape_ctl - SoundScape vezérlő segédprogram és firmware betöltő usx2yloader - firmware betöltő a Tascam USX2Y USB hangkártyákhoz vxloader - firmware betöltő a Digigram VX hangkártyákhoz
31.
This is amiwm, an X window manager that tries to make your workstation look like an Amiga. "Why?" you ask. Because the author wanted it to. So there!
2015-04-05
Ez az amiwm, egy X ablakkezelő, amely megpróbálja a munkaállomását Amiga kinézetűvé tenni. „Miért?” - kérdezheti. Mert a szerzője ezt akarja. Hát ezért!
32.
fast-paced, polished OpenGL demonstration by Excess
2015-04-05
gyors tempójú, ragyogó OpenGL bemutatás, készítette: Excess
33.
Amoeba is a fast-paced, cross-platform OpenGL demonstration by Excess, showing realtime graphics effects in perfect sync with music. It features a full customizable demo engine, several visual effects, lots of graphics and a pumping soundtrack.
2015-04-05
Az Amoeba egy gyors tempójú, keresztplatformos OpenGL bemutatás, amelyet Excess készített valós idejű grafikai hatások megjelenítésével a tökéletesen szinkronizált zenében. Egy teljes mértékben személyre szabható bemutató motort, számos képi hatást, rengeteg grafikát és ütemes hangsávokat mutat be.
34.
Amoeba won first prize in the demo competition at Underscore 02, a demoscene party held in Gothenburg, Sweden.
2015-04-05
Az Amoeba első díjat nyert az Underscore 02 bemutató versenyen, a svédországi Gothenburg városában megtartott bemutató eseményen.
35.
Note that this is only the demo engine -- to watch the demo itself, you will also need the package amoeba-data.
2015-04-05
Ne feledje, hogy ez csak a bemutató motor - maga a demo megtekintéséhez szüksége lesz az amoeba-data csomagra is.
36.
Fast-paced, polished OpenGL demonstration by Excess (data)
2015-04-05
Gyors tempójú, ragyogó OpenGL bemutatás, készítette: Excess (adatok)
37.
Amoeba is a fast-paced, cross-platform OpenGL demonstration by Excess, showing effects using your 3D card in perfect sync with Ogg Vorbis music. It features a full XML-scripted GPLed demo engine, several object manipulations, lots of graphics and a pumping soundtrack.
2015-04-05
Az Amoeba egy gyors tempójú, keresztplatformos OpenGL bemutatás, amelyet Excess készített 3D kártyát használó hatások bemutatásával a tökéletesen szinkronizált Ogg Vorbis zenében. Teljesen XML-ben írt GPLed bemutatómotort, számos objektummanipulációt, rengeteg grafikát és ütemes hangsávokat mutat be.
38.
Amoeba won first price in the demo competition at Underscore 02, a sceneparty held in Joenkoeping, Sweden (http://www.underscore.sh/)
2015-04-05
Az Amoeba első díjat nyert az Underscore 02 bemutató versenyen, a svédországi Joenkoeping városában megtartott bemutató eseményen (http://www.underscore.sh/).
39.
This package contains the data required for the demo -- to watch the demo, you will also need the package amoeba, which contains the demo engine.
2015-04-05
Ez a csomag tartalmazza a bemutatóhoz szükséges adatokat - a bemutató megtekintéséhez szüksége lesz az amoeba csomagra is, amely a bemutatómotort tartalmazza.
55.
realistic first-person-shooter
2015-04-05
realisztikus belső nézetű lövöldözős játék
2011-10-26
realisztikus belső nézetes lövöldözős játék
58.
data files and documentation for AssaultCube
2015-04-05
adatfájlok és dokumentáció az AssaultCube játékhoz
59.
AssaultCube, formerly ActionCube, is a first-person-shooter based on the game Cube. Set in a realistic looking environment, as far as that's possible with this engine, while gameplay stays fast and arcade. This game is all about team oriented multiplayer fun.
2015-04-05
Az AssaultCube - korábban ActionCube - egy belső nézetű lövöldözős játék, amely a Cube játékon alapul. Egy realisztikusan kinéző környezetet állít be, amennyire ezzel a motorral csak lehetséges, miközben a játékmenet gyors és játéktermi marad. Ez a játék a csapat orientált többszemélyes szórakozásról szól.
60.
This package contains data used by AssaultCube, and external documentation in HTML format.
2015-04-05
Ez a csomag tartalmazza az AssaultCube által használt adatokat és a külső dokumentációt HTML formátumban.
61.
hardcore 3D space shooter with spaceship upgrade possibilities
2015-04-05
kemény 3D űrlövöldözős játék űrhalófejlesztési lehetőségekkel
62.
data files for AstroMenace game
2015-04-05
adatfájlok az AstroMenace játékhoz