Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
332.
engine for Ultima VII (BG, FOV, SI, SS)
2008-12-25
Motor az Ultima VII-hez (BG, FOV, SI, SS)
629.
GStreamer is a streaming media framework, based on graphs of filters which operate on media data. Applications using this library can do anything from real-time sound processing to playing videos, and just about anything else media-related. Its plugin-based architecture means that new data types or processing capabilities can be added simply by installing new plug-ins.
2008-10-07
A GStreamer egy műsorszóró média-keretrendszer, amely a médiaadatokon működő szűrők sorozatán alapul. A függvénytárat tartalmazó alkalmazások bármit megtehetnek a valós idejű hangfeldolgozástól a videók lejátszásáig és majdnem bármi mást, ami a médiafeldolgozáshoz tartozik. A bővítményalapú architektúrája azt jelenti hogy az új adattípusok vagy feldolgozási képességek egyszerűen új bővítmények telepítésével vehetők fel.
630.
GStreamer Bad Plug-ins is a set of plug-ins that aren't up to par compared to the rest. They might be close to being good quality, but they're missing something - be it a good code review, some documentation, a set of tests, a real live maintainer, or some actual wide use.
2010-02-02
A Gstreamer Bad bővítmények azon bővítmények halmaza. amelyek nem olyan jó minőségűek a többivel összehasonlítva. Lehet, hogy közel állnak a jó minőséghez, de valami hiányzik belőlük - legyen az a jó kódáttekintés, a dokumentáció, a tesztelések halmaza, egy valódi karbantartó vagy tényleges széles körű használat.
722.
Commonly used restricted packages for Kubuntu
2010-02-12
Gyakran használt zárt csomagok Kubuntuhoz
1138.
transitional dummy package
2008-12-25
Átmeneti üres csomag
1730.
This is the RAR archiver from Eugene Roshal. It supports multiple volume archives and damage protection. It can also create SFX-archives. There are versions which run on DOS, Windows (3.1x,95,NT), FreeBSD, BSDI.
2008-10-08
Ez Eugene Roshal RAR tömörítője. Támogatja a többkötetes archívumokat és a sérülésvédelmet. Képes továbbá SFX (önkibontó) archívumok készítésére is. Léteznek DOS, Windows (3.1x,95,NT), FreeBSD, BSDI rendszereken működő verziói is.
1731.
This program is shareware and you must register it after 40 days of use.
2008-10-08
Ez a program shareware és 40 nap használat után regisztráltatni kell.
2002.
Commonly used restricted packages for Ubuntu
2010-02-14
Gyakran használt zárt csomagok Ubuntuhoz