Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
1019 of 14145 results
10.
It is able to:
* Detect loss and gain of AC power, lid closure, and the press of a
number of specific buttons (on Asus, IBM, Lenovo, Panasonic, Sony
and Toshiba laptops).
* Suspend, hibernate and resume the computer, with workarounds for
hardware that needs it.
* On some laptops, set screen brightness.
Description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Lahko:
* zazna padec napetosti iz omrežja, zaprtje pokrova in pritisk
določenih posebnih gumbov (na prenosnikih Asus, IBM, Lenovo,
Panasonic, Sony in Toshiba),
* začne prehod v stanje pripravljenosti, v mirovanje ali pa ponovno dejavnost
z upravljanjem delovanja strojne opreme,
* pri nekaterih vrstah prenosnikov tudi nastavljanje svetlosti zaslona.
Translated and reviewed by Matej Urbančič
Located in Package: acpi-support
11.
Advanced Configuration and Power Interface event daemon
Summary
Ozadnji program dogodkov naprednega nastavljanja in vmesnika porabe
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in Package: acpid
12.
Modern computers support the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) to allow intelligent power management on your system and to query battery and configuration status.
Description
Napredni računalniki podpirajo napredni vmesnik za nastavitve in porabo (ACPI). To omogoča pametno upravljanje s porabo energije na vašem sistemu in poizvedbe baterije in stanja nastavitev.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in Package: acpid
13.
ACPID is a completely flexible, totally extensible daemon for delivering ACPI events. It listens on netlink interface (or on the deprecated file /proc/acpi/event), and when an event occurs, executes programs to handle the event. The programs it executes are configured through a set of configuration files, which can be dropped into place by packages or by the admin.
Description
ACPID je popolnoma prilagodljiv in razširljiv ozadnji program za dostavljanje dogodkov ACPI. Posluša na vmesniku netlink (ali zastareli datoteki /proc/apci/ever) in, ko se dogodek zgodi, izvede programe za upravljanje dogodka. Izvedeni programi so nastavljeni z nizom nastavitvenih datotek, ki jih je mogoče spustiti na mesto s paketi, ali pa to lahko stori skrbnik.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in Package: acpid
14.
Tool for performing actions on an Active Directory domain
Summary
(no translation yet)
Located in Package: adcli
15.
This tool allows the administrator to join the local machine to an Active Directory (AD) domain. It's taking care of creating the computer account on the domain and adjusting the kerberos (keytab) configuration.
Description
(no translation yet)
Located in Package: adcli
16.
It also allows the domain administrator to manage the users or the groups and the computer accounts in Active Directory (AD) domains.
Description
(no translation yet)
Located in Package: adcli
17.
add and remove users and groups
Summary
dodajte in odstranite uporabnike in skupine.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in Package: adduser
18.
This package includes the 'adduser' and 'deluser' commands for creating and removing users.
Description
Ta paket vsebuje ukaza 'adduser' in 'deluser' za ustvarjanje in odstranjevanje uporabnikov.
Translated and reviewed by Klemen Košir
Located in Package: adduser
19.
- 'adduser' creates new users and groups and adds existing users to
existing groups;
- 'deluser' removes users and groups and removes users from a given
group.
Description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
- 'adduser' ustvari nove uporabnike in skupine in doda obstoječe
uporabnike v obstoječe skupine;
- 'deluser' odstrani uporabnike in skupine ter odstrani uporabnike
iz izbranih skupin.
Translated and reviewed by Klemen Košir
Located in Package: adduser
1019 of 14145 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, Klemen Košir, Matej Urbančič, Miha Merkun, Mitja, Mojca Ograjšek, Peter Klofutar, Primoz Princic, Sasa Batistic.