Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 14145 results
1.
query and manipulate user account information
Summary
Consulte e manipule a información da conta de usuario
Translated by Xosé
Located in Package: accountsservice
2.
GNU Accounting utilities for process and login accounting
Summary
Utilidades de contabilidade GNU para a contabilidade de procesos e inicios de sesión
Translated by Xosé
Located in Package: acct
3.
GNU Accounting Utilities is a set of utilities which reports and summarizes data about user connect times and process execution statistics.
Description
Utilidades de Contabilidade de GNU é un conxunto de utilidades que xeran informes e resumos dos datos acerca do tempo de conexión dos usuarios e estatísticas sobre execución de procesos.
Translated by Xosé
Located in Package: acct
4.
"Login accounting" provides summaries of system resource usage based on connect time, and "process accounting" provides summaries based on the commands executed on the system.
Description
«Contabilidade de rexistros» proporciona resumos do uso dos recursos do sistema baseados no tempo de conexión, e «contabilidade de procesos» fornece resumos baseados nas ordes executadas no sistema.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada
Located in Package: acct
5.
The 'last' command is provided by the util-linux package and not included here.
Description
(no translation yet)
Located in Package: acct
6.
access control list - utilities
Summary
listas de control de acceso - utilidades
Translated by Xosé
Located in Package: acl
7.
This package contains the getfacl and setfacl utilities needed for manipulating access control lists. It also contains the chacl IRIX compatible utility.
Description
Este paquete contén as utilidades getfacl e setfacl, necesarias para manipular listas de control de acceso. Tamén contén a utilidade chacl, compatíbel con IRIX.
Translated by Xosé
Located in Package: acl
8.
scripts for handling many ACPI events
Summary
Scripts para xestionar algunhas accións da ACPI
Translated by Xosé
Located in Package: acpi-support
9.
This package contains scripts to react to various ACPI events. It only includes scripts for events that can be supported with some level of safety cross platform.
Description
Este paquete contén scripts para reaccionar a varias accións ACPI. Só inclúe scripts para accións que poidan seren usadas con algún nivel de seguranza en varias plataformas.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada
Located in Package: acpi-support
10.
It is able to:
* Detect loss and gain of AC power, lid closure, and the press of a
number of specific buttons (on Asus, IBM, Lenovo, Panasonic, Sony
and Toshiba laptops).
* Suspend, hibernate and resume the computer, with workarounds for
hardware that needs it.
* On some laptops, set screen brightness.
Description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
É quen de:
* Detectar cando se vai ou volve a corrente eléctrica, o peche da tapa e o uso de
algún dos botóns especiais (en portátiles Asus, IBM, Lenovo, Panasonic, Sony
e Toshiba).
* Suspende, hiberna e retoma o uso do equipo, con solucións para
o hardware que o precise.
* Nalgúns portátiles regula o nivel de brillo da pantalla.
Translated by Xosé
Located in Package: acpi-support
110 of 14145 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Fran Diéguez, Marcos Lans, Michael Vogt, Miguel Anxo Bouzada, Tomas Teijeiro, Xosé, Xosé.