Translations by Michael Vogt

Michael Vogt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 137 results
174.
automatic configure script builder
2005-06-15
automatisk konfigurationsskript-opbygger
175.
The standard for FSF source packages. This is only useful if you write your own programs or if you extensively modify other people's programs.
2005-06-15
Standarden for FSF-pakker. Den er kun nyttig, hvis du skriver dine egne programmer eller retter i andres programmer.
188.
Automake is a tool for automatically generating `Makefile.in's from files called `Makefile.am'.
2005-06-15
Automake er et værktøj til automatisk at generere Makefiler, der overholder GNU-standarderne, ud fra filer kaldet 'Makefile.am'.
189.
The goal of Automake is to remove the burden of Makefile maintenance from the back of the individual GNU maintainer (and put it on the back of the Automake maintainer).
2005-06-15
Målet med Automak er at lette byrden ved vedligeholdelse af Makefiler fra skuldrene af de enkelte GNU-vedligeholdere (og placere den på skuldrene af vedligeholderen af Automak).
190.
The `Makefile.am' is basically a series of `make' macro definitions (with rules being thrown in occasionally). The generated `Makefile.in's are compliant with the GNU Makefile standards.
2005-06-15
'Makefile.am' er grundlæggende en samling 'make'-makrodefinitioner (nogle gange med regler) De genererede Makefile.in'er overholder standarderne for GNU Makefile.
228.
Debian base system miscellaneous files
2006-08-08
Diversaj dosieroj por la Debiana baza sistemo
2005-06-15
Debian basissystem, diverse filer
230.
Debian base system master password and group files
2007-08-20
Cxefdosieroj passwd kaj group por Debiana baza sistemo
2005-06-15
Debian basissystems hovedfiler password og group
231.
These are the canonical master copies of the user database files (/etc/passwd and /etc/group), containing the Debian-allocated user and group IDs. The update-passwd tool is provided to keep the system databases synchronized with these master files.
2007-08-20
Tiuj estas la kanonaj cxefkopioj de la dosieroj de la uzula datumbazo (/etc/passwd kaj /etc/group), enhavantaj la identecojn uzulajn kaj grupajn kreotajn de Debian. Havigitas ilo update-passwd por konservi la sistemajn datumbazojn sinkronaj kun tiuj cxefdosieroj.
2005-06-15
Dette er grundlæggende udgaver af brugerdatabase-filerne /etc/passwd og /etc/group, der indeholder Debians reserverede bruger- og gruppe-ID'er. Værktøjet update-passwd kan holde systemets databaser synkroniseret med disse hovedfiler.
233.
Bash is ultimately intended to be a conformant implementation of the IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE Working Group 1003.2).
2005-06-15
Bash er i sidste ende ment som en implementation af IEEE POSIX's skal og værktøjs-specifikation (IEEE-arbejdsgruppe 1003.2).
238.
Bash is an sh-compatible command language interpreter that executes commands read from the standard input or from a file. Bash also incorporates useful features from the Korn and C shells (ksh and csh).
2005-06-15
Bash er en sh-kompatibel kommandosprogsfortolker, som udfører, som den indlæser fra standard-ind eller en fil. Bash indkorporerer også nyttige funktioner fra Korn- og C-skallerne (ksh og csh).
266.
The programs in this package are used to assemble, link and manipulate binary and object files. They may be used in conjunction with a compiler and various libraries to build programs.
2005-06-15
Programmerne i denne pake bruges til at samle, sammenkæde og manipulere binære programfiler og objektfiler. De kan bruges sammen med en oversætter og diverse biblioteker til at bygge programmer.
546.
GNU cpio is a tool for creating and extracting archives, or copying files from one place to another. It handles a number of cpio formats as well as reading and writing tar files.
2005-06-15
GNU cpio er et værktøj til at oprette og udpakke arkiver eller kopiere filer fra et sted til et andet. Det håndterer et antal cpio-formater såvel som læsning og skrivning af tar-filer.
554.
A macro processor that is used automatically by the GNU C compiler to transform programs before actual compilation.
2005-06-15
En makrobehandler, der bruges automatisk af GNUs C-oversætter til at modificere programmer forud for den egentlige oversættelse.
555.
This package has been separated from gcc for the benefit of those who require the preprocessor but not the compiler.
2005-06-15
Denne pakke er blevet udskilt fra gcc til glæde for dem, der kun skal bruge præprocessoren.
591.
Output from the commands is usually mailed to the system administrator (or to the user in question); you should probably install a mail system as well so that you can receive these messages.
2005-06-15
Uddata fra kommandoerne bliver normalt sendt med post til systemadministratoren (eller den pågældende bruger). Du bør derfor også installere et postsystem, så du kan modtage disse breve.
676.
GNU dc is a reverse-polish desk calculator which supports unlimited precision arithmetic. It also allows you to define and call macros.
2005-06-15
GNU dc er en lommeregner med omvendt polsk notation, der understøtter beregninger med ubegrænset præcision. Den tillader også definering og kald af makroer.
691.
Debian configuration management system
2011-09-19
Debiana agorda administra sistemo
2008-11-12
Debiana agorda administra sistemo
2005-06-15
Debian konfigurationshåndteringssystem
694.
full internationalization support for debconf
2007-08-20
tuta internaciiga rimedaro por debconf
695.
This package provides full internationalization for debconf, including translations into all available languages, support for using translated debconf templates, and support for proper display of multibyte character sets.
2007-08-20
Cxi pakajxo havigas tutan internaciigajxaron por debconf, inkluzive tradukojn en cxiujn haveblajn lingvojn, rimedojn por uzi tradukitajn debconf-ajn sxablonojn, kaj rimedojn por tauxge montri plurbajtan signarojn.
705.
Miscellaneous utilities specific to Debian
2005-06-15
Diverse debianspecifikke værktøjer
706.
This package provides a number of small utilities which are used primarily by the installation scripts of Debian packages, although you may use them directly.
2005-06-15
Denne pakke indeholder en række små værktøjer, som primært bruges af debianpakkernes installationsskripter, men du kan også bruge dem direkte.
808.
File comparison utilities
2005-06-15
Filsammenligningsværktøjer
810.
`diff' shows differences between two files, or each corresponding file in two directories. `cmp' shows the offsets and line numbers where two files differ. `cmp' can also show all the characters that differ between the two files, side by side. `diff3' shows differences among three files. `sdiff' merges two files interactively.
2005-06-15
'diff' viser forskellene mellem to filer eller mellem tilsvarende filer i to kataloger. 'cmp' viser afstanden og linienumrene, hvor to filer afviger fra hinanden. 'cmp' kan også vise samtlige afvigende tegn side om side. 'diff3' viser forskellene mellem tre filer. 'sdiff' fletter interaktivt to filer sammen.
811.
The set of differences produced by `diff' can be used to distribute updates to text files (such as program source code) to other people. This method is especially useful when the differences are small compared to the complete files. Given `diff' output, the `patch' program can update, or "patch", a copy of the file.
2005-06-15
Samlingen af afvigelser, som 'diff' producerer, kan bruges til at distribuere opdateringer til tekstfiler (såsom program-kildetekster). Denne metode er især nyttig, når forskellene er små i sammenligning med filernes fulde størrelse. Programmet 'patch' kan - ud fra 'diff'-uddata - opdatere eller "lappe" en kopi af filen.
844.
utilities to manage online documentation
2005-06-15
Værktøjer til at håndtere skærmdokumentation
916.
ed is a line-oriented text editor. It is used to create, display, modify and otherwise manipulate text files.
2005-06-15
ed er en linieorienteret tekstredigering. Den bruges til at oprette, vise, ændre og på anden måde behandle tekstfiler.
917.
red is a restricted ed: it can only edit files in the current directory and cannot execute shell commands.
2005-06-15
red er begrænset ed: den kan kun redigere filer i det aktuelle katalog og kan ikke udføre skalkommandoer.
1037.
SSL enabled POP3, APOP, IMAP mail gatherer/forwarder
2005-06-15
POP3, APOP, IMAP posthenter/videresender med SSL-understøttelse
1646.
This package contains files common to all languages and libraries contained in the GNU Compiler Collection (GCC).
2005-06-15
Denne pakke indeholder filer, der er fælles for alle sprog og biblioteker i samlingen af GNU oversættere (Gnu Compiler Collection, GCC)
1659.
This is the GNU C compiler, a fairly portable optimizing compiler for C.
2005-06-15
GNU C-oversætter, en ret portabel, optimerende oversætter af C.
1673.
GNOME Display Manager
2005-06-15
GNOME skærmstyring
1692.
GNU Internationalization utilities
2005-06-15
GNU internationaliseringsværktøjer
1693.
Interesting for authors or maintainers of other packages or programs which they want to see internationalized.
2005-06-15
Nyttig for forfattere eller udviklere af andre pakker eller programmer, som ønsker disse oversat til andre sprog.
1694.
GNU Internationalization utilities for the base system
2005-06-15
GNU internationalisseringsværktøjer for basissystemet
1695.
This package includes the gettext and ngettext programs which allow other packages to internationalize the messages given by shell scripts.
2005-06-15
Denne pakke indeholder programmerne gettext og ngettext, som gør det muligt for andre pakker at internationalisere tekster i skalskripter.
2228.
GNU privacy guard - a free PGP replacement
2005-06-15
GNU privatlivsvagt - en fri erstatning for PGP.
2290.
GNU grep, egrep and fgrep
2015-06-02
GNUaj grep, egrep kaj fgrep
2005-06-15
GNU grep, egrep og fgrep
2291.
'grep' is a utility to search for text in files; it can be used from the command line or in scripts. Even if you don't want to use it, other packages on your system probably will.
2015-06-02
'grep' estas sercxilo por teksto en dosieroj; gxi uzeblas en la komandlinio aux en skriptoj. Ecx se vi ne volus uzi gxin, aliaj pakajxoj en via sistemo probable jes.
2005-06-15
'grep' er et værktøj til at søge efter tekst i filer. Det kan bruges fra kommandolinjen eller i skripter. Selv hvis du ikke selv vil bruge det, er der sikkert andre pakker i dit system, der vil.
2292.
The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west". GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper search for a fixed string that eliminates impossible text from being considered by the full regexp matcher without necessarily having to look at every character. The result is typically many times faster than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing will run more slowly, however.)
2015-06-02
La GNUa familio de grep-iloj eble estas la "plej rapida grep ie ajn". GNUa grep bazigxas sur rapida pigra-stata determinisma kongruilo (cxirkaux duoble rapida ol tipa Uniksa grep) hibridigita per Boyer-Moore-Gosper-a sercxo de fiksita cxeno kiu forigas maleblan tekston, ke gxin ne konsideru la tuta regulesprima kongruilo sen nepre rigardi cxiun signon. La rezulto estas tipe multoble pli rapida ol Uniksaj grep aux egrep. (Regulaj exprimoj enhavantaj malreferencojn ruligxos pli malrapide, tamen.)
2005-06-15
GNU-familien af grep-værktøjer er sikkert verdens hurtigste. GNU grep er baseret på en hurtig "lazy-state" deterministisk søger (omkring dobbelt så hurtig som den almindelige Unix egrep), udvidet med en Boyer-Moore-Gosper-søgning efter en konstant streng, der - uden nødvendigvis at skulle se på hver enkelt - tegn afholder umulig tekst fra at blive medtaget af den fulde regulært-udtryks-søger. Resultatet er typisk mange gange hurtigere end Unix grep eller egrep. (Regulære udtryk, der indeholder bagudreferencer vil dog køre langsommere).
2295.
GNU troff text-formatting system (base system components)
2005-06-15
GNU troff tekstformateringssystem (basissystemkomponenter)
2296.
This package contains the traditional UN*X text formatting tools troff, nroff, tbl, eqn, and pic. These utilities, together with the man-db package, are essential for displaying the on-line manual pages.
2005-06-15
Denne pakke indeholder de traditionelle UN*X-tekstformateringsværktøjer troff, nroff, tbl, eqn og pic. Disse værktøjer er sammen med pakken man-db essentielle for at vise skærm-manualsiderne.
2297.
groff-base is a stripped-down package containing the necessary components to read manual pages in ASCII, Latin-1, and UTF-8, plus the PostScript device (groff's default). Users who want a full groff installation, with the standard set of devices, fonts, macros, and documentation, should install the groff package.
2005-06-15
groff-base er en neddroslet pakke, der indeholder de komponenter, der er nødvendige for at læse manualsider i ASCII, Latin-1 og UTF-8 samt PostScript-enheden (fovalgt). Brugere, som ønsker den fuld groff-installation med hele udvalget af enheder, skrifter, makroer og dokumentation, skal installere pakken groff.