Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
211 of 14145 results
2.
GNU Accounting utilities for process and login accounting
Summary
(no translation yet)
Located in Package: acct
3.
GNU Accounting Utilities is a set of utilities which reports and summarizes data about user connect times and process execution statistics.
Description
Les utilitats de compte del GNU és un conjunt d'utilitats que informa i resumeix dades sobre els temps de connexió de l'usuari i les estadístiques d'execució de processos.
Translated and reviewed by Joan Duran
Located in Package: acct
4.
"Login accounting" provides summaries of system resource usage based on connect time, and "process accounting" provides summaries based on the commands executed on the system.
Description
La «comptabilitat d'entrades» proporciona resums de la utilització de recursos del sistema basats en el temps de connexió i la «comptabilitat de processos» proporciona resums basats en les ordres executades en el sistema.
Translated and reviewed by Joan Duran
Located in Package: acct
5.
The 'last' command is provided by the util-linux package and not included here.
Description
(no translation yet)
Located in Package: acct
6.
access control list - utilities
Summary
(no translation yet)
Located in Package: acl
7.
This package contains the getfacl and setfacl utilities needed for manipulating access control lists. It also contains the chacl IRIX compatible utility.
Description
(no translation yet)
Located in Package: acl
8.
scripts for handling many ACPI events
Summary
scripts per a gestionar molts esdeveniments de l'ACPI
Translated and reviewed by Joan Duran
Located in Package: acpi-support
9.
This package contains scripts to react to various ACPI events. It only includes scripts for events that can be supported with some level of safety cross platform.
Description
Aquest paquet conté scripts per a reaccionar a diferents esdeveniments de l'ACPI. Aquest només inclou scripts per a esdeveniments que es poden utilitzar amb cert nivell de seguretat en múltiples plataformes.
Translated and reviewed by Joan Duran
Located in Package: acpi-support
10.
It is able to:
* Detect loss and gain of AC power, lid closure, and the press of a
number of specific buttons (on Asus, IBM, Lenovo, Panasonic, Sony
and Toshiba laptops).
* Suspend, hibernate and resume the computer, with workarounds for
hardware that needs it.
* On some laptops, set screen brightness.
Description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Aquest és capaç de:
* Detectar la pèrdua o restabliment de l'alimentació, el tancament de la tapa i
la pressió d'un número específic de botons (en portàtils Asus, IBM, Lenovo,
Panasonic, Sony i Toshiba).
* Aturar temporalment, hibernar i reprendre l'ordinador, amb solucions
alternatives per al maquinari que ho necessita.
* En alguns portàtils, establir la brillantor de la pantalla.
Translated and reviewed by Joan Duran
Located in Package: acpi-support
11.
Advanced Configuration and Power Interface event daemon
Summary
Dimoni de l'event de Configuració avançada i de la interfície d'energia.
Translated and reviewed by Walter Garcia-Fontes
Located in Package: acpid
211 of 14145 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, GBertran, Joan Duran, Michael Vogt, Sergi Mateo, Walter Garcia-Fontes.