Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
21.
Common files for IBM 3270 emulators and pr3287
2008-12-11
Gemensamma filer för IBM 3270-emulatorer och pr3287
69.
TCP proxy for non-IPv6 applications
2005-11-07
TCP-proxy för icke-IPv6 applikationer
2108.
Configuration files for Asterisk
2008-12-11
Konfigurationsfiler för Asterisk
2154.
Development files for Asterisk
2008-12-11
Utvecklingsfiler för Asterisk
2156.
Source code documentation for Asterisk
2008-12-11
Källkodsdokumentation för Asterisk
2184.
These are German voice prompts for the Asterisk PBX, courtesy of the German city of Pforzheim.
2008-12-11
Detta är tyska röstmeddelanden för telefonväxeln Asterisk, utvecklade av den tyska staden Pforzheim.
2187.
These are Colombian Spanish voice prompts for the Asterisk PBX, courtesy of Avatar Ltda., Colombia.
2008-12-11
Detta är colombisk-spanska röstmeddelanden för telefonväxeln Asterisk, utvecklade av Avatar Ltda., Colombia.
2190.
These are French voice prompts for the Asterisk PBX, recorded by Armelle Desjardins for Michel Gutierrez.
2008-12-11
Detta är franska röstmeddelanden för telefonväxeln Asterisk, inspelade av Armelle Desjardins för Michel Gutierrez.
2191.
French voice prompts for Asterisk
2008-12-11
Franska röstmeddelanden för Asterisk
110511.
Tux Paint has a rich set of configuration options, controllable via command-line options or configuration files. This configuration tool provides a point-and-click interface for administrators to tailor Tux Paint to suit the needs of their users.
2010-08-18
Rita med Tux (Tux Paint) har en mängd olika konfigurationsalternativ, som kan kontrolleras via kommandoradsflaggor eller konfigurationsfiler. Detta konfigurationsverktyg tillhandahåller ett klickbart gränssnitt som administratörer kan använda för att anpassa Rita med Tux för deras användares behov.
110512.
Data files for Tux Paint, a paint program for children
2010-08-18
Datafiler för Rita med Tux, ett ritprogram för barn
110513.
This package contains sounds, images, fonts and other data for Tux Paint.
2010-08-18
Detta paket innehåller ljud, bilder, typsnitt och annan data för Rita med Tux (Tux Paint).
110514.
Development files for Tux Paint
2010-08-18
Utvecklingsfiler för Rita med Tux (Tux Paint)
110518.
Stamp files for Tux Paint, a paint program for children
2010-08-18
Stämpelfiler för Rita med Tux (Tux Paint), ett ritprogram för barn
110519.
Tux Paint is meant to be a simple drawing program for young children. It is not meant as a general-purpose drawing tool. It IS meant to be fun and easy to use. Sound effects and a cartoon character help let the user know what's going on, and keeps them entertained.
2010-08-18
Rita med Tux är avsett som ett enkelt ritprogram för unga barn. Det är inte avsett som ett allmängiltigt ritverktyg. Det ÄR avsett för att vara roligt och lättanvänt. Ljudeffekter och hjälp från en tecknad figur låter användaren veta vad som händer, och underhåller dem.
110520.
Tux Paint is extensible. Brushes and "rubber stamp" shapes can be dropped in and pulled out. For example, a teacher can drop in a collection of animal shapes and ask their students to draw an ecosystem. Each shape can have a sound which is played, and textual facts which are displayed, when the child selects the shape.
2010-08-18
Rita med Tux är utökningbart. Penslar och stämpelmönster kan läggas till och tas bort. Till exempel kan en lärare lägga till en samling djurmönster och be eleverna att rita ett ekosystem. Varje mönster kan ha ett ljud som spelas, och textfakta som visas, när ett barn väljer mönstret.
110522.
This package contains sounds, images and other data for Tux Paint.
2010-08-18
Detta paket innehåller ljud, bilder och annan data för Rita med Tux (Tux Paint).