Translations by jstfaking

jstfaking has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
110519.
Tux Paint is meant to be a simple drawing program for young children. It is not meant as a general-purpose drawing tool. It IS meant to be fun and easy to use. Sound effects and a cartoon character help let the user know what's going on, and keeps them entertained.
2010-10-06
Rita med Tux är avsett som ett enkelt ritprogram för yngre barn. Det är inte avsett som ett allmängiltigt ritverktyg. Det ÄR avsett för att vara roligt och lättanvänt. Ljudeffekter och hjälp från en tecknad figur låter användaren veta vad som händer och underhåller dem.
110520.
Tux Paint is extensible. Brushes and "rubber stamp" shapes can be dropped in and pulled out. For example, a teacher can drop in a collection of animal shapes and ask their students to draw an ecosystem. Each shape can have a sound which is played, and textual facts which are displayed, when the child selects the shape.
2010-10-06
Rita med Tux är utökningbart. Penslar och stämpelmönster kan läggas till och tas bort. Till exempel kan en lärare lägga till en samling djurmönster och be eleverna att rita ett ekosystem. Varje mönster kan ha ett ljud som spelas och textfakta som visas när ett barn väljer mönstret.