Translations by serein

serein has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
46.
visualisation and analysis for single valued point data
2010-10-18
visualisering och analys för enskilt värderad punktdata
47.
This program provides a graphical interface for the scientific analysis of real valued point data (x,y,z,value). This is primarily targeted towards Atom probe tomography applications, but may prove useful to other applications as well.
2010-10-18
Detta program ger ett grafiskt gränssnitt till den vetenskapliga analysen av reellvärderad punktdata (x,y,z,värde). Detta är främst inriktat mot Atomapplikationer för sondtomografi, men kan vara användbar till andra program också.
110.
Features: * High quality ASCII art stereogram rendering * Highly configurable * User friendly command line interface (including full online help)
2010-10-18
* Högkvalitets stereogram rendering för ASCII-konst * Mycket anpassningsbar * Användarvänligt gränssnitt för kommandoraden (inkluderar online-hjälp)
113.
Auto Adjust Photo, automatic color correction of photos
2010-10-18
Automatisk Fotojustering, automatisk färgkorrigering av foton
114.
Auto Adjust Photo is a tiny command-line image manipulation tool for automatic color correction of photos. It tries to make the picture look better. The program does this by analyzing the input image and then sets the most optimal contrast, gamma, color balance and saturation for it.
2010-10-18
Automatisk Fotojustering är ett lätt bildmanipuleringsprogram för kommandoraden som automatiskt korrigerar färg i foton. Det försöker göra så att bilden ser bättre ut genom att analysera input-bilden och sedan ställa in den mest optimala kontrast-, gamma-, mättnad och färgbalansen.
125.
Translates ABC music description files to PostScript
2010-10-19
Översätter ABC musikbeskrivningsfiler till PostScript
127.
This program is a vastly improved spin-off from Michael Methfessel's abc2ps, which is no longer supplied as part of Debian. In particular, it contains a lot of extensions to help typeset classical music.
2010-10-19
Detta program är en kraftigt förbättrad spin-off av Michael Methfessels abc2ps, som inte längre levereras som en del av Debian. I synnerhet finns det en hel del tillägg för att hjälpa med typesetting av klassisk musik.
129.
This package contains the programs `abc2midi' and `midi2abc', which convert from the abc musical notation format to standard MIDI format and vice-versa. They can generate accompaniment from guitar chords in the abc file, as well as insert various MIDI events; the MIDI-to-abc translation tries to figure out bars, triplets and accidentals on its own.
2010-10-19
Detta paket innehåller programmen `abc2midi' och `midi2abc', som konverterar från abc-notskrifts-format till standardiserat MIDI-format och vice-versa. De kan generera ackompanjemang från gitarrackord i ABC-fil, samt infoga diverse MIDI-händelser; MIDI-till-abc-översättning försöker lista ut barer, trillingar och oavsiktligheter på egen hand.
130.
The package also contains `abc2abc' (an abc prettyprinter/transposer), `mftext' (a program that dumps a MIDI file as text), and `midicopy' (a program that extracts specific tracks, channels or time intervals from a MIDI file).
2010-10-19
Paketet innehåller också `abc2abc' (en abc prettyprinter/transposer), `mftext' (ett program som dumpar en MIDI-fil som text) och `midicopy' (ett program som extraherar vissa spår, kanaler och tidsintervall från en MIDI-fil ).
134.
A scrolling, platform-jumping, key-collecting, ancient pyramid exploring game, vaguely in the style of similar games for the Commodore+4. The game is intended to show young people all the cool games they missed.
2010-10-19
Ett scrollande, plattformshoppande, nyckelsamlande, utforskande av forntida pyramider-spel, ungefär i samma stil som liknande spel för Commodore+4. Spelet är tänkt att visa ungdomar alla coola spel de missat.