Translations by Andreas Olsson

Andreas Olsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
19.
perl script to convert an addressbook to VCARD file format
2008-08-16
perlskript för att konvertera en adressbok till VCARD-filformat
99.
Motorola DSP56001 assembler
2009-01-07
Motorola DSP56001 assembler
128.
converter from ABC to MIDI format and back
2009-01-07
konverterar från ABC- till MIDI-formatet, och tillbaks
234.
Basic rules for acheck
2009-01-07
Grundläggande regler för acheck
466.
This package contains the documentation for AFNIX.
2009-01-12
Det här paketet innehåller dokumentationen för AFNIX.
549.
Web based terminal written in Python
2009-01-16
Webbaserad terminal skriven i Python
550.
Ajaxterm is a web based terminal written in Python and some AJAX javascript for client side. It can use almost any web browser and even works through firewalls.
2009-01-16
Ajaxterm är en webbaserad terminal skriven Python, med ett antal AJAX-javascript för klientsidan. Den kan använda nästan vilken webbläsare som helst och fungerar till och med genom brandväggar.
565.
A simple decoder for the Apple Lossless audio codec.
2009-01-16
En enkel avkodare för Apples förlustfria ljudkodek.
587.
HTTP daemon for teletext pages
2009-01-16
HTTP-demon för teletextsidor
588.
This package provides an HTTP daemon which serves teletext pages as HTML.
2009-01-16
Det här paketet tillhandahåller en HTTP-demon som serverar teletextsidor i form utav HTML.
670.
Text-based email client, friendly for novices but powerful
2009-01-16
Textbaserad e-postklient, nybörjarvänlig såväl som kraftfull
673.
Alpine is an upgrade of the well-known PINE email client. Its name derives from the use of the Apache License and its ties to PINE.
2009-01-16
Alpine är en uppgradering utav den välkända e-postklienten PINE. Dess namn härrör från användandet utav Apache-licensen liksom dess koppling till PINE.
681.
ALSA wrapper for OSS applications
2009-01-16
ALSA-omslag för OSS-program
733.
example files for ALTree
2009-01-16
exempelfiler för ALTree
744.
This is the documentation in HTML, info, texinfo and postscript formats.
2009-01-16
Det här är dokumentationen i formaten HTML, info, texinfo och postscript.
814.
data files for the game "Amphetamine"
2009-01-16
datafiler för spelet "Amphetamine"
815.
This package contains data files used by the game "Amphetamine".
2009-01-16
Det här paketet innehåller de datafiler som spelet "Amphetamine" använder.
860.
graphic utilities for aMule
2009-01-16
grafiska verktyg för aMule
869.
This package contains the data files for anagramarama.
2009-01-16
Det här paketet innehåller datafilerna för anagramarama.
1381.
A+ programming language development environment
2009-01-16
Utvecklingsmiljö för programmeringsspråket A+
1384.
A+ programming language documentation
2009-01-16
Dokumentation för programmeringsspråket A+
1649.
archive and compress or delete your old email
2010-01-24
arkivera och komprimera alternativt radera dina gamla e-brev.
1684.
Further information can be found at <http://ardour.org/>.
2009-01-17
Ytterligare information hittas på <http://ardour.org/>.
1773.
GTK+ client for the Music Player Daemon (MPD) (Common files)
2010-01-24
GTK+-klient för Music Player Daemon (MPD) (gemensamma filer)
1790.
dedicated game server for Armagetron Advanced
2010-01-24
dedikerad spelserver för Armagetron Advanced
1811.
sends IP and/or ARP pings (to the MAC address)
2010-01-24
skickar IP- och/eller ARP-pingar (till MAC-adressen)
1821.
command line tool reporting RAID status for several RAID types
2010-01-24
kommandoradsverktyg som rapporterar RAID-status för flertalet RAID-sorter.
1848.
Intel 8031/8051 assembler
2010-01-24
Intel 8031/8051 assembler
1849.
This is a fast, simple, easy to use Intel 8031/8051 assembler.
2010-01-24
Det här är en snabb, enkel, lättanvänd Intel 8031/8051 assembler.
1852.
This package contains the data files for the ASC game.
2010-01-24
Det här paketet tillhandahåller datafiler för ASC-spelet.
1855.
Composed by Michael Kievernagel.
2009-01-17
Komponerat utav Michael Kievernagel.
1856.
CD player and mixer
2010-01-24
CD-spelare och mixer
1862.
Convert between ASCII, hexadecimal and binary representations
2010-01-24
Konvertera mellan ASCII, hexadecimal och binär representation.
1904.
compatibility package for dash
2010-01-24
kompabilitetspaket för dash
1920.
display a volume knob
2009-01-17
visar en volymkontroll
1926.
ASN.1 compiler for C
2009-01-17
ASN.1-kompilator för C
1984.
Estonian dictionary for Aspell
2009-01-17
Estnisk ordlista för Aspell
2008.
The Croatian dictionary for GNU Aspell
2009-01-17
Kroatisk ordlista för GNU Aspell
2014.
Armenian dictionary for GNU Aspell
2009-01-17
Armenisk ordlista för GNU Aspell
2030.
Latvian dictionary for Aspell
2009-01-17
Lettisk ordlista för Aspell
2053.
Portuguese dictionaries for GNU Aspell (old package)
2009-01-17
Portugisisk ordlista för GNU Aspell (gammalt paket)
2085.
Ukrainian dictionary for GNU Aspell
2009-01-17
Ukrainsk ordlista för GNU Aspell
2087.
The Uzbek dictionary for GNU Aspell
2009-01-17
Den uzbekiska ordlistan för GNU Aspell
2095.
Run SQL queries against apache logs
2009-01-17
Kör SQL-förfrågningar mot apaches loggar
2105.
Supported hardware:
2009-01-17
Stödd hårdvara:
2334.
advanced TFTP client
2009-01-17
avancerad TFTP-klient
2336.
advanced TFTP server
2009-01-17
avancerad TFTP-server
2354.
More information on atlc is available at http://atlc.sourceforge.net/
2009-01-17
Mer information om atlc finns tillgängligt på http://atlc.sourceforge.net/
2356.
Contains a large number of example structures for analysis with atlc.
2009-01-17
Innehåller ett start antal exempelstrukturer att analysera med atlc.
2392.
turn-based strategy game
2009-01-17
turbaserat strategispel