Browsing Slovak translation

101604 of 116975 results
101604.
Security-enhanced Linux is a patch of the Linux kernel and a number of utilities with enhanced security functionality designed to add mandatory access controls to Linux. The Security-enhanced Linux kernel contains new architectural components originally developed to improve the security of the Flask operating system. These architectural components provide general support for the enforcement of many kinds of mandatory access control policies, including those based on the concepts of Type Enforcement, Role-based Access Control, and Multi-level Security.
Description
SELinux je záplata linuxového jadra a množstva nástrojov s rozšírenou bezpečnostnou funkcionalitou určená na pridanie povinného riadenia prístupu do Linuxu. Jadro so SELinux obsahuje nové komponenty pôvodne vyvinuté na zlepšenie bezpečnosti operačného systému Flask. Tieto architekturálne komponenty poskytujú všeobecnú podporu vynucovania mnohých druhov politík povinného riadenia prístupu vrátane tých, ktoré sú založené na koncepte vynútenia typu, riadenia prístupu na základe rolí a viacvrstvovej bezpečnosti.
Translated by Michael Vogt on 2008-12-02
Located in Package: semanage-utils Package: ruby-semanage Package: python3-semanage Package: python-semanage
101604 of 116975 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.