Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 15 results
6.
This package contains the data files (configuration and tools) required by 0 A.D.
Description
(no translation yet)
Located in Package: 0ad-data-common
14.
Supported are the Nokia 770, N800, N810, N810w, N900, N950 and N9.
Description
(no translation yet)
Located in Package: 0xffff
21.
Common files for IBM 3270 emulators and pr3287
Summary
(no translation yet)
Located in Package: 3270-common
127.
This program is a vastly improved spin-off from Michael Methfessel's abc2ps, which is no longer supplied as part of Debian. In particular, it contains a lot of extensions to help typeset classical music.
Description
Program jest znacznie ulepszoną kontynuacją aplikacji abc2ps autorstwa Michaela Methfessela, która nie jest już domyślnie dostarczana z Debianem. Nowa wersja przede wszystkim, zawiera wiele rozszerzeń pomagających rozszyfrowywać do druku złożoną muzykę klasyczną.
Translated by Michael Vogt on 2012-04-17
Located in Package: abcm2ps
1558.
aptitude is a package manager with a number of useful features, including: a mutt-like syntax for matching packages in a flexible manner, dselect-like persistence of user actions, the ability to retrieve and display the Debian changelog of most packages, and a command-line mode similar to that of apt-get.
Description
aptitude jest menedżerem pakietów z wieloma użytecznymi funkcjami, m.in.: opartym na mutt elastycznym wyszukiwaniem pakietów, podobnym jak w dselect rozdzieleniem akcji użytkownika, możliwością uzyskania i wyświetlenia pliku dziennika zmian większości pakietów oraz trybem poleceń zbliżonym do apt- get.
Translated by Michael Vogt on 2011-09-19
Located in Package: aptitude-doc-ru Package: aptitude-doc-nl Package: aptitude-doc-ja Package: aptitude-doc-it Package: aptitude-doc-fr Package: aptitude-doc-fi Package: aptitude-doc-es Package: aptitude-doc-en Package: aptitude-doc-cs Package: aptitude-common Package: aptitude
11803.
Enigma is a puzzle game similar to Oxyd on the Atari ST or Rock'n'Roll on the Amiga and good old Marble Madness. It also has Sokoban levels, and some interesting twists on the original sokoban concept.
Description
Enigma to gra logiczna, podobna do Oxyd na Atari ST lub do Rock'n'Roll i starego dobrego Marble Madness na Amigę. Zawiera również poziomy i kilka ciekawych modyfikacji z pierwotnej koncepcji gry Sokoban.
Translated by Michael Vogt on 2012-04-17
Located in Package: enigma-doc Package: enigma-data Package: enigma
14960.
Frets on Fire is a game of musical skill and fast fingers. The aim of the game is to play guitar with the keyboard as accurately as possible.
Description
Frets on Fire jest grą, która wymaga muzycznych umiejętności i szybkich palców. Celem gry jest granie na gitarze utworów, używając klawiatury, tak wiernie jak to możliwe.
Translated by Michael Vogt on 2010-09-30
Located in Package: fretsonfire-songs-sectoid Package: fretsonfire-songs-muldjord
16180.
GAP is a system for computational discrete algebra with particular emphasis on computational group theory, but which has already proved useful also in other areas. In the example text, gap is used to analyse Rubik's Cube using group theory. A kernel implements a Pascal-like language.
Description
GAP jest systemem dyskretnej algebry obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem teorii grup obliczeniowych, który sprawdził się również w innych obszarach. W przykładowym tekście, GAP używany jest do analizy Kostki Rubika przy użyciu teorii grup. Jądro implementuje język podobny do Pascala.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: gap-trans-groups Package: gap-small-groups-extra Package: gap-small-groups Package: gap-prim-groups
18819.
The GNOME System Tools are a fully integrated set of tools aimed to make easy the job that means the computer administration on an UNIX or Linux system. They're thought to help from the new Linux or UNIX user to the system administrators.
Description
Narzędzia Systemowe GNOME są w pełni zintegrowane z zestawem narzędzi w celu ułatwienia prac administracyjnych w systemach UNIX lub Linux. Zostały pomyślane w taki sposób, aby ułatwić nowym użytkownikom systemów Linux bądź UNIX administrację systemową.
Translated by Michael Vogt on 2011-09-19
Located in Package: gnome-system-tools
28527.
AbiWord is a full-featured, efficient word processing application. It is suitable for a wide variety of word processing tasks, and is extensible with a variety of plugins.
Description
AbiWord jest w pełni funkcjonalnym, wydajnym procesorem tekstu. Jest przydatny w wielu zastosowaniach związanych z przetwarzaniem tekstu, a dzięki różnym wtyczkom można rozszerzyć jego możliwości.
Translated by Michael Vogt on 2010-03-18
Located in Package: libabiword-dev Package: libabiword-3.0 Package: abiword-plugin-grammar Package: abiword-common Package: abiword
110 of 15 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksander Śmierciak, Arkadiusz Lipiec, Eugenia, Marcin Ostajewski (panszpik), Marcin Stępnicki, Michael Vogt, Pawel Dyda, Piotr Strębski, Łukasz Cieśluk.