Browsing Danish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Danish guidelines.
110 of 21 results
9043.
ncurses based hex editor with diff mode
Summary
ncurses-baseret heksredigeringsprogram med diff-tilstand
Translated by Michael Vogt on 2012-05-22
Located in Package: dhex
16463.
This is the GNU Go compiler, which compiles Go on platforms supported by the gcc compiler. It uses the gcc backend to generate optimized code.
Description
Dette er GNU Go-kompileren, som kompilerer Go på platforme understøttet af gcc-kompileren. Den bruger gcc-motoren til at oprette optimeret kode.
Translated by Michael Vogt on 2012-04-17
Located in Package: gccgo-x86-64-linux-gnu Package: gccgo-multilib-x86-64-linux-gnu Package: gccgo-9-x86-64-linux-gnu Package: gccgo-8-x86-64-linux-gnu Package: gccgo-7-x86-64-linux-gnu Package: gccgo-x86-64-linux-gnux32 Package: gccgo-sparc64-linux-gnu Package: gccgo-s390x-linux-gnu Package: gccgo-riscv64-linux-gnu Package: gccgo-powerpc64le-linux-gnu Package: gccgo-powerpc64-linux-gnu Package: gccgo-powerpc-linux-gnu Package: gccgo-multilib-x86-64-linux-gnux32 Package: gccgo-multilib-sparc64-linux-gnu Package: gccgo-multilib-s390x-linux-gnu Package: gccgo-multilib-powerpc64-linux-gnu Package: gccgo-multilib-powerpc-linux-gnu Package: gccgo-multilib-mipsisa64r6el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-multilib-mipsisa64r6-linux-gnuabi64 Package: gccgo-multilib-mipsisa32r6el-linux-gnu Package: gccgo-multilib-mipsisa32r6-linux-gnu Package: gccgo-multilib-mipsel-linux-gnu Package: gccgo-multilib-mips64el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-multilib-mips64-linux-gnuabi64 Package: gccgo-multilib-mips-linux-gnu Package: gccgo-multilib-i686-linux-gnu Package: gccgo-multilib Package: gccgo-mipsisa64r6el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-mipsisa64r6-linux-gnuabi64 Package: gccgo-mipsisa32r6el-linux-gnu Package: gccgo-mipsisa32r6-linux-gnu Package: gccgo-mipsel-linux-gnu Package: gccgo-mips64el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-mips64-linux-gnuabi64 Package: gccgo-mips-linux-gnu Package: gccgo-i686-linux-gnu Package: gccgo-arm-linux-gnueabihf Package: gccgo-arm-linux-gnueabi Package: gccgo-alpha-linux-gnu Package: gccgo-aarch64-linux-gnu Package: gccgo-9-x86-64-linux-gnux32 Package: gccgo-9-sparc64-linux-gnu Package: gccgo-9-s390x-linux-gnu Package: gccgo-9-riscv64-linux-gnu Package: gccgo-9-powerpc64le-linux-gnu Package: gccgo-9-powerpc64-linux-gnu Package: gccgo-9-powerpc-linux-gnu Package: gccgo-9-mipsel-linux-gnu Package: gccgo-9-mips64el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-9-mips-linux-gnu Package: gccgo-9-i686-linux-gnu Package: gccgo-9-arm-linux-gnueabihf Package: gccgo-9-arm-linux-gnueabi Package: gccgo-9-alpha-linux-gnu Package: gccgo-9-aarch64-linux-gnu Package: gccgo-9 Package: gccgo-8-x86-64-linux-gnux32 Package: gccgo-8-sparc64-linux-gnu Package: gccgo-8-s390x-linux-gnu Package: gccgo-8-riscv64-linux-gnu Package: gccgo-8-powerpc64le-linux-gnu Package: gccgo-8-powerpc64-linux-gnu Package: gccgo-8-powerpc-linux-gnu Package: gccgo-8-mipsisa64r6el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-8-mipsisa64r6-linux-gnuabi64 Package: gccgo-8-mipsisa32r6el-linux-gnu Package: gccgo-8-mipsisa32r6-linux-gnu Package: gccgo-8-mipsel-linux-gnu Package: gccgo-8-mips64el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-8-mips64-linux-gnuabi64 Package: gccgo-8-mips-linux-gnu Package: gccgo-8-i686-linux-gnu Package: gccgo-8-arm-linux-gnueabihf Package: gccgo-8-arm-linux-gnueabi Package: gccgo-8-alpha-linux-gnu Package: gccgo-8-aarch64-linux-gnu Package: gccgo-8 Package: gccgo-7-x86-64-linux-gnux32 Package: gccgo-7-sparc64-linux-gnu Package: gccgo-7-s390x-linux-gnu Package: gccgo-7-powerpc64le-linux-gnu Package: gccgo-7-powerpc64-linux-gnu Package: gccgo-7-powerpc-linux-gnu Package: gccgo-7-mipsel-linux-gnu Package: gccgo-7-mips64el-linux-gnuabi64 Package: gccgo-7-mips-linux-gnu Package: gccgo-7-m68k-linux-gnu Package: gccgo-7-i686-linux-gnu Package: gccgo-7-arm-linux-gnueabihf Package: gccgo-7-arm-linux-gnueabi Package: gccgo-7-alpha-linux-gnu Package: gccgo-7-aarch64-linux-gnu Package: gccgo-7 Package: gccgo-6 Package: gccgo-5 Package: gccgo
19303.
The Go programming language is an open source project to make programmers more productive. Go is expressive, concise, clean, and efficient. Its concurrency mechanisms make it easy to write programs that get the most out of multicore and networked machines, while its novel type system enables flexible and modular program construction. Go compiles quickly to machine code yet has the convenience of garbage collection and the power of run-time reflection. It's a fast, statically typed, compiled language that feels like a dynamically typed, interpreted language.
Description
Programmeringssproget Go er et åben kildekode projekt, som skal gøre programmører mere effektive. Go er udtryksfuldt, kortfattet, enkelt og effektivt. Dets mekanismer for samtidighed gør det nemt at skrive programmer, som får det bedste ud af maskiner med flere kerner og maskiner i netværk, mens det begyndende indtastningssystem aktiverer fleksibel og modulær programkonstruktion. Go kompilerer hurtigt til maskinkode, men har stadig bekvemmeligheden ved affaldsindsamling og kraften i kørelsestidsreflektion. Det er et hurtigt, statisk indtastet, kompileret sprog, som føles som et dynamisk indtastet sprog.
Translated by Michael Vogt on 2015-06-02
Located in Package: golang-any Package: golang-1.9-src Package: golang-1.9-go Package: golang-1.9-doc Package: golang-1.9 Package: golang-1.7-src Package: golang-1.7-go Package: golang-1.7-doc Package: golang-1.7 Package: golang-1.12-src Package: golang-1.12-go Package: golang-1.12-doc Package: golang-1.12 Package: golang-1.11-src Package: golang-1.11-go Package: golang-1.11-doc Package: golang-1.11 Package: gccgo-go
26576.
KDE (the K Desktop Environment) is a powerful Open Source graphical desktop environment for Unix workstations. It combines ease of use, contemporary functionality, and outstanding graphical design with the technological superiority of the Unix operating system.
Description
KDE (K-skrivebordsmiljøet) er et funktionsrigt Open Source grafisk skrivebordsmiljø for Unix-arbejdsstationer. Programmet kombinerer nemhed, moderne funktionalitet og enestående grafisk design med den teknologiske overlegenhed i Unix-operativsystemet.
Translated by Michael Vogt on 2015-06-02
Located in Package: kdepim-addons Package: kdepim
42720.
libgit2 is a portable, pure C implementation of the Git distributed version control system core methods provided as a re-entrant link-able library with a solid API.
Description
Libgit2 er en flytbar, ren C-implementering af kernemetoderne for det distribuerede versionskontrolsystem Git tilbudt som et re-entrant lænke-egnet bibliotek med en solid API.
Translated by Michael Vogt on 2015-11-05
Located in Package: libgit2-dev Package: libgit2-27 Package: golang-gopkg-libgit2-git2go.v27-dev
45372.
IBus is an Intelligent Input Bus. It is a new input framework for Linux OS. It provides full featured and user friendly input method user interface. It also may help developers to develop input method easily.
Description
IBus er en Intelligent Input Bus. Det er en ny inddataramme til Linuxstyresystemer. Den udbyder en fuldt funktionel og brugervenlig brugergrænseflade til inddatametoder. Det kan også hjælpe udviklere med nemt at udvikle indtastningsmetode.
Translated by Michael Vogt on 2015-06-02
Located in Package: libibus-qt1 Package: libibus-qt-dev Package: ibus-tegaki Package: ibus-skk Package: ibus-qt4 Package: ibus-kkc Package: ibus-clutter Package: ibus-array Package: ibus-anthy-dev Package: ibus-anthy
60295.
SoundTouch is a library that can be used to change pitch and time of soundfiles independently.
Description
SoundTouch er et bibliotek, som kan bruges til at ændre tonehøjde og tid for lydfiler uafhængigt af hinanden.
Translated by Michael Vogt on 2012-04-17
Located in Package: libsoundtouch1 Package: libsoundtouch-dev
67768.
Lua is a powerful, light-weight programming language designed for extending applications. The language engine is accessible as a library, having a C API which allows the application to exchange data with Lua programs and also to extend Lua with C functions. Lua is also used as a general-purpose, stand-alone language through the simple command line interpreter provided.
Description
Lua er et stærkt, letvægts-programmeringssprog designet til at udvide programmer. Sprogmotoren er tilgængelig som et bibliotek, og har et C-API som tillader programmet at udveksle data med Lua-programmer og også udvide Lua med C-funktioner. Lua bliver også anvendt som et bredt anvendeligt, enkeltstående sprog gennem den simple kommandolinjefortolker som følger med.
Translated by Michael Vogt on 2013-04-03
Located in Package: lua5.3 Package: lua5.2 Package: lua5.1-doc Package: lua5.1 Package: liblua5.1-0-dev Package: liblua5.1-0
70779.
MPlayer plays most MPEG, VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA files, supported by many native, XAnim, RealPlayer, and Win32 DLL codecs. It can also play VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, RealMedia, and DivX movies.
Description
MPlayer afspiller de fleste filtyper MPEG, VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA, understøttet af mange oprindelige codec XAnim, RealPlayer og Win32 DLL. Den kan også afspille VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, RealMedia og DivX.
Translated by Michael Vogt on 2011-09-19
Located in Package: mplayer-gui Package: mplayer Package: mencoder
70988.
The Media Transfer Protocol (commonly referred to as MTP) is a devised set of custom extensions to support the transfer of music files on USB digital audio players and movie files on USB portable media players.
Description
The Media Transfer Protocol (normalt omtalt som MTP) er et enhedssæt af tilpassede udvidelser til at understøtte overførslen af musikfiler på USB- digitale lydafspillere og filmfiler på USB-bærbare medieafspillere.
Translated by Michael Vogt on 2013-04-03
Located in Package: mtp-tools
110 of 21 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aputsiak Niels Janussen, Ask Hjorth Larsen, Carlos Perelló Marín, Joe Hansen, Kasper Blomgren Jørgensen, Michael Vogt.